Image

AKTUALNOŚCI

British Automotive Polska S.A. bliska upadłości!

British Automotive Polska S.A. bliska upadłości!
Niepowodzeniem zakończyło się wszczęte przez byłego importera i aktualnego dealera samochodów marki land rover czy jaguar postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Kluczowy wierzyciel – Jaguar Land Rover ltd. – na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 29 sierpnia 2023 roku zagłosował przeciw układowi. Czy to koniec samochodowego odłamu prestiżowego dewelopera Marvipol?

British Automotive Polska S.A. wpisała się w polski krajobraz jako generalny importer samochodów jaguar, land rover i aston martin. Czarny scenariusz dla spółki zaczął się realizować w 2020 roku, kiedy to Jaguar Land Rover ltd. zerwał umowę na import aut, stając się tym samym głównym wierzycielem BAP. Od tego czasu Spółka skupiła się na sprzedaży i serwisie aut brytyjskich marek. Trudna sytuacja zmusiła Spółkę do przeprowadzenia najpierw nieformalnej, a następnie sądowej restrukturyzacji. Zdecydowano o wszczęciu postępowania o zatwierdzenie układu, teoretycznie najszybszej i najprostszej ścieżki prowadzącej do poprawy kondycji przedsiębiorstwa.

Niestety, ostatecznie nie udało się zawrzeć porozumienia z wierzycielami, a decydujący głos na „nie” należał do wspomnianego brytyjskiego podmiotu. Brak nadziei na układ czy możliwości pozyskania finansowania skłonił decydentów Spółki do wdrożenia działań zmierzających do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości nie tylko BAP, ale również British Automotive Holding S.A. i innych spółek zależnych, co zakończy działalność dealera.

Z komunikatów właścicieli BAH wynika, że wyzwaniem dla przyszłego syndyka może być spór z pogranicza prawa upadłościowego i procesowego. Mianowicie, dłużnik oraz nadzorca układu stoją na stanowisku, że główny wierzyciel bezpodstawnie zrealizował zabezpieczenia na majątku dłużnika, wcześniej bezskutecznie wypowiadając kontrakty.

Przy tej okazji przypominamy, że kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Piotrowski pełni funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Pol-Mot Auto S.A. Spółka ta w latach świetności była jednym z głównych dealerów i serwisów popularnej w Polsce skody oraz nissana. Dodatkowo, prowadziła sprzedaż części zamiennych, samochodów używanych oraz wynajem pojazdów. W chwili obecnej podejmowane są działania w celu postawienia Spółki na nogi i kontynowania przez nią działalności. Główną akcją prawną zarządcy było skierowanie wniosku do sędziego-komisarza o uznanie zbycia jednego z głównych składników majątku Spółki za bezskuteczne. Przesłanką ma być tutaj ustalenie przez Spółkę oraz Porsche Inter Auto Polska ceny zbyt niskiej w stosunku do wartości przedmiotu sprzedaży. Przygotowanie takiego wniosku wymagało zarówno wiedzy prawnej, ekonomicznej, jak i merytorycznej z branży motoryzacyjnej.

Mając doświadczenie wynikające z powyższego oraz innych postępowań Krzysztof Piotrowski przewiduje, że postępowanie upadłościowe British Automotive Polska S.A. może dostarczyć ciekawych tez orzeczniczych. Chociażby w zakresie wspomnianych już zabezpieczeń na majątku dłużnika czy skuteczności wypowiedzeń kontraktów wobec podmiotów zagrożonych niewypłacalnością bądź niewypłacalnych.
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png