Image

AKTUALNOŚCI

MGBI Raport 2023 r. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

W opublikowanym, najnowszym raporcie MGBI dotyczącym postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłości przedsiębiorstw a także konsumentów za 2022 rok, mec. Krzysztof Piotrowski znalazł się na wysokiej czwartej pozycji wśród najaktywniejszych doradców restrukturyzacyjnych w Polsce z największą liczbą otwartych postępowań upadłościowych.

Raport wskazuje, że chociaż ostatnie trzy lata były w światowej gospodarce okresem poważnych turbulencji, od 2018 r. liczba działających w Polsce firm, które ogłosiły upadłość, systematycznie się zmniejsza.

W 2022 r. mogliśmy dostrzec utrzymanie tego trendu - sądy zdecydowały o 357 bankructwach biznesowych, co oznacza spadek względem 2021 r. o niespełna 11%. Gdy jednak porównamy tę wartość z tą z roku 2018, zauważymy spadek aż o ponad 42%.

Z załączonego raportu wynika, że nie oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa coraz lepiej radzą sobie z utrzymaniem płynności finansowej. Na pewno jednak rzadziej są zmuszone na ostateczny krok, jakim jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przedstawiamy 13 najważniejszych wniosków, które wymienia MGBI po analizie danych za 2022 r.

 1. W 2022 r. ponownie zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość. W omawianym okresie było ich 357 – o 10,8% mniej niż rok wcześniej i o 42,4% mniej niż w 2018 r.
 2. Tylko 10% złożonych w KRZ wniosków o ogłoszenie upadłości zakończyło się pozytywną dla dłużnika decyzją, a średni czas na jej wydanie wyniósł 117 dni.
 3. Przeciętny czas istnienia bankrutującego przedsiębiorstwa wyniósł w 13,7 lat i było o ponad rok dłuższy niż rok wcześniej.
 4. W ub.r. najczęściej ogłaszały upadłość firmy przemysłowe i handlowe, choć w obu tych sektorach upadłości było mniej niż przed rokiem. Ich liczba wzrosła natomiast w trzeciej największej grupie branżowej, czyli w budownictwie.
 5. Branżami o największym udziale biznesowych bankrutów w ogóle aktywnych firm okazały się górnictwo, dostawa wody i gospodarowanie odpadami oraz przemysł.
 6. Najbardziej zadłużonym podmiotem, który ogłosił upadłość w 2022 r., był Idea Bank. Firma działała na rynku przez 30 lat, a suma jej zobowiązań wyniosła 667,4 mln zł.
 7. W 2022 r. ponownie znacząco zwiększyła się liczba firm rozpoczynających restrukturyzację. W omawianym okresie było ich 2290, o 23,9% więcej niż rok wcześniej i aż o 203,3% więcej niż przed dwoma laty.
 8. Najpopularniejszą procedurą restrukturyzacyjną w 2022 r. było postępowanie o zatwierdzenie układu, które wybrało aż 86% wszystkich dłużników.
 9. Średni czas istnienia restrukturyzowanego przedsiębiorstwa z roku na rok się zmniejsza, a w 2022 r. wyniósł 12,6 lat.
 10. Na rozpoczęcie restrukturyzacji najczęściej decydowały się przedsiębiorstwa z branży handlowej, przetwórstwa przemysłowego oraz rolnictwa.
 11. Najbardziej zadłużoną ze wszystkich restrukturyzowanych firm okazała się Idea Money z zobowiązaniami w wysokości 600,5 mln zł.
 12. W 2022 r. doszło do odwrócenia trendu związanego z roczną liczbą ogłaszanych upadłości konsumenckich. W poprzednich latach liczba ta stale rosła, osiągając w 2021 r. poziom 18,2 tys. W 2022 r. zmniejszyła się do 14,9 tys., co oznacza spadek o 18%.
 13. Największy odsetek osób ogłaszających upadłość konsumencką stanowią Polacy w przedziale wiekowym od 35 do 44 lat, natomiast mediana wieku osoby ogłaszającej upadłość konsumencką wyniosła 47 lat - tyle samo, co rok wcześniej.

W analizowanych danych wskazujących największe postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe znalazły się firmy, gdzie r. pr. Krzysztof Piotrowski pełnił funkcję doradcze lub opiniujące (Pol-Mot Holding SA, Kampo Fruit sp. z o.o., Global Expo sp.z o.o., N1 sp. z o.o.).

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png