Image

AKTUALNOŚCI

Obowiązkowe roczne sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

Obowiązkowe roczne sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

Każdy Upadły, wobec którego przed 1 stycznia 2023 roku Sąd ustalił Plan spłaty wierzycieli ma obowiązek złożenia SPRAWOZDANIA z wykonywania Planu spłaty do 30 KWIETNIA 2023 r.

Obowiązek złożenia sprawozdania z w wynika z art. 49118 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022r. poz. 1520 ze zm.).  Sprawozdanie musi zostać złożone do końca kwietnia 2023 r., do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie ustalające plan spłaty wierzycieli.

W sprawozdaniu umieszczamy dane dotyczące okresu od uprawomocnienia się wyroku sądu do końca grudnia roku 2022.

Do sprawozdania wpisujemy

 

  1. Wykaz osiągniętych przychodów (wpisujemy przychody ze wszystkich źródeł takich jak:
  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenie,
  • umowa o dzieło,
  • emerytury i renty,
  • inne
  1. Informację o kwotach , które zostały spłacone w okresie sprawozdawczym
  1. Informację o nabytych składnikach majątkowych o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, tj. 2022 roku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. kwotę 6 965,84 zł.

Do sprawozdania należy dołączyć kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego oraz potwierdzenia przelewów rat planu spłaty.

 

Skutki niezłożenia sprawozdania

Jeżeli upadły nie złoży sprawozdania w terminie, może stanowić to podstawę do uchylenia planu spłaty wierzycieli. Ponadto zatajenie osiągniętych przychodów lub nabytych składników majątkowych może prowadzić do uchylenia planu spłaty, co w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, w której zobowiązania upadłego konsumenta nie będą podlegały umorzeniu.

Poniżej możesz pobrać aktualny wzór sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za rok 2022
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png