Image

BLOG

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Skorzystanie z dobrodziejstwa postępowania upadłościowego często stanowi szansę na nowe życie, wolne od ciążących zobowiązań, stresu oraz nieustannie przypominających o sobie windykatorów. Wszystko jednak w rękach dłużnika, gdyż postępowanie inicjowane jest poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po jego rozpoznaniu, gdy spełnione są przesłanki, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości i wówczas rozpoczyna się postępowanie upadłościowe z udziałem syndyka.

Działanie osoby trzeciej jako czynność prawna upadłego

Działanie osoby trzeciej jako czynność prawna upadłego

Dłużnik po ogłoszeniu upadłości traci prawo zarządu swoim majątkiem, który staje się masą upadłości. Przepisy w tym zakresie są jasne i bezwzględne. Czynność prawna dokonana przez samego upadłego, a dotycząca mienia wchodzącego do masy upadłości, jest nieważna. Co do zasady więc każda majątkowa umowa podpisana przez samego dłużnika czy też każda zapłata w wykonaniu zobowiązania pozbawiona jest mocy prawnej.

Czy prawo rzeczywiście nie działa wstecz?

Czy prawo rzeczywiście nie działa wstecz?

Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz. Ta jedna z najważniejszych prawniczych paremii znana jest niemal każdemu. To fundamentalna zasada, która stanowi podstawę działania demokratycznego państwa prawnego. Czy jednak rzeczywiście nie doznaje ona żądnych wyjątków? Czy prawo nigdy nie spogląda w tył?

Upadłość konsumencka obojga małżonków

Upadłość konsumencka obojga małżonków

Obecnie bardzo częstą praktyką jest składanie wniosków o ogłoszenie upadłości przez oboje małżonków. Jest to uzasadnione często występującą tożsamością źródła ich zobowiązań. Powszechną praktyką jest, że zarówno banki, jak i inne instytucje kredytowe wymagają poręczeń w przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez męża lub żonę. Problemy finansowe niejednokrotnie łączą się nierozerwalnie ze wspólnym gospodarstwem domowym.

Zgłoszenie wierzytelności GET IN BANK - sprawdź jak się zabezpieczyć

Dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość dłużnika, którym jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Nie stanowiło to zaskoczenia w związku z wcześniejszym wszczęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego przymusowej restrukturyzacji. Mimo wszystko upadłość wzbudziła ogólne zaniepokojenie i obawy w szczególności kredytobiorców. Pojawia się wiele pytań o konsekwencje jakie upadłość banku wywoła dla indywidualnych osób, ich zobowiązań oraz tego w jaki sposób będą mogli odzyskać od banku swoje należności.

Zgłoszenie wierzytelności GET IN BANK - sprawdź jak się zabezpieczyć
Jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty w upadłości konsumenckiej?

Jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty w upadłości konsumenckiej?

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, po wykonaniu obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego. Chodzi o długi powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości i niespłacone w wyniku wykonania planu spłaty. Po wydaniu wspomnianego wyżej postanowienia niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego tych zobowiązań.

Analiza kondycji finansowej jako kluczowy element restrukturyzacji

Celem postępowania restukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika. W ocenie ustawodawcy korzystniejszym rozwiązaniem problemów zobowiązanego jest zawarcie układu z wierzycielami niż likwidacja poprzez procedury upadłościowe. Nadrzędnym celem prawa restrukturyzacyjnego jest zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika przy maksymalnej ochronie wartości ekonomicznej tego przedsiębiorstwa.

Analiza kondycji finansowej jako kluczowy element restrukturyzacji
Upadłość banku pogorszy sytuację frankowiczów

Upadłość banku pogorszy sytuację frankowiczów

Już przeszło dwa miesiące minęły od złożenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjnych wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank. Przekroczono więc instrukcyjny termin na jego rozpoznanie. Nie grozi za to żadna sankcja, natomiast zdarzenie to przypomina, że wkrótce upadłość stanie się faktem. To dobry moment, aby uporządkować wiedzę na temat sytuacji frankowiczów w nowej rzeczywistości prawnej.

Skutki ogłoszenia upadłości banku dla klienta

Upadłość banku nie jest częstą sytuacją. Ze względu na specyficzny przedmiot działalności tych podmiotów, ich bankructwo zawsze budzi obawy i niepokój klientów odnośnie losu zgromadzonych przez nich oszczędności. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do paniki, masowego wybierania oszczędności przez depozytariuszy czy tzw. runu na banki, co może szkodzić nie tylko pojedynczym klientom ale i całej gospodarce.

Skutki ogłoszenia upadłości banku dla klienta
Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu spółki z o.o.

W chwili powstania trudności finansowych spółki z o.o. członkowie jej zarządu rozpoczynają walkę o zachowanie majątku. Na tym głównie skupia się ich uwaga. To spółka, w której zarząd często ma udziały, jest właścicielem wykorzystywanych w jej działalności środków trwałych czy pieniężnych. W czasie takiej batalii decydenci często zapominają o własnym, prywatnym majątku. A ten, wbrew obiegowej opinii, również może być zagrożony.

Zadłużenie rolników na rekordowym poziomie. Jak ocalić gospodarstwo w trudnych czasach?

Napływ taniego zboża z Ukrainy, susza i czerwcowe przymrozki mogą spowodować największy od lat kryzys w rolnictwie. Zdaniem ekspertów, problemy ze spłatą długów będzie mieć rekordowa liczba gospodarstw rolnych. Jak w takiej sytuacji rolnik może uratować swoje gospodarstwo przed bankructwem?

Zadłużenie rolników na rekordowym poziomie. Jak ocalić gospodarstwo w trudnych czasach?
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png