Image

BLOG

Co to jest restrukturyzacja?

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja – co to jest?

Restrukturyzacją nazywane są gwałtowne, niekiedy wręcz radykalne zmiany w aktywach oraz pasywach lub też w organizacji danego przedsiębiorstwa. Jest to złożony proces prawno-fizyczny, który nie podlega jednoznacznej definicji, wiąże się jednak z pewnego rodzaju transformacją. Czynności związane z restrukturyzacją zawsze są indywidualnie dobierane do potrzeb firmy. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r.


Cele restrukturyzacji

Głównym i jednocześnie dość ogólnym celem restrukturyzacji jest tak zwane stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Zmiany mogą zachodzić w zakresie podmiotowym, czyli wiązać się z modyfikacją stref finansowych, prawniczych bądź ekonomicznych. W niektórych przypadkach natomiast zachodzą w ujęciu przedmiotowym. W tym wypadku wiążą się ze zmianą w zakresie technologii, techniki, zatrudnienia, a nawet produktu.  


Wzrost wartości przedsiębiorstwa odnosi się zatem do ceny, za jaką dana firma mogłaby zostać sprzedana. Zadaniem osób, które podejmują się pomocy w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych, jest wyciągnięcie firmy z finansowych zadłużeń. Co istotne, w momencie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wszystkie egzekucje są wstrzymywane. Co działa oczywiście na korzyść zadłużonych.

Działania restrukturyzacyjne są prowadzone zatem w taki sposób, by firma mogła odbudować swoją pozycję, spłacić wszystkie długi oraz ponownie odzyskać wiarygodność.


Kto może być restrukturyzowany?

Restrukturyzacji mogą poddać się wyłącznie przedsiębiorstwa, będące nimi w świetle prawa cywilnego, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą. Co ciekawe, procesowi temu nie może zostać natomiast poddana cała spółka cywilna, a wyłącznie jej wspólnicy.


Kiedy przedsiębiorstwo może zostać zrestrukturyzowane?

W momencie, gdy istnieje obawa niewypłacalności finansowej wobec obecnych i przyszłych klientów, firma może zostać poddana restrukturyzacji. Ponadto właściciele tych przedsiębiorstw są zobowiązani również do wykazania, że wysokość długów jest większa niż stan majątku podmiotu gospodarczego przez ostatnie dwa lata.


Na czym polega pomoc w zakresie restrukturyzacji?

Firmy, zajmujące się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, które są w trakcie procesu restrukturyzacji, służą pomocą i doradztwem na wielu szczeblach postępowania, m.in.:


  • Reprezentują interesy firm przed kontrahentami,
  • Dogłębnie analizują sytuację przedsiębiorstwa,
  • Dobierają odpowiedni i dopasowany rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Pomagają w restrukturyzacji sądowej i pozasądowej,
  • Przygotowują wnioski, tworzą plany restrukturyzacyjne,
  • Przygotowują dokumentację,
  • Sporządzają eksperckie opinie prawne z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, ale też upadłościowego. 


Restrukturyzacja to szereg działań, które przyczyniają się bezpośrednio do odbudowy pozycji, wiarygodności firmy oraz pomagają jej wyjść z finansowych zadłużeń. Restrukturyzacja polega przede wszystkim na transformacji. Zmiany mogą zachodzić w zakresie podmiotowym, np. dotyczyć sfery finansowej lub ekonomicznej oraz przedmiotowym, np. wiązać się ze zmianą technologii w firmie. Restrukturyzacja jest procesem, który można przeprowadzać w firmach, w momencie, gdy istnieje ryzyko niewypłacalności finansowej danego przedsiębiorstwa.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png