Image

BLOG

Oddłużenie spółki z o.o. Na czym polega?

oddluzanie spolki zoo

Na czym polega oddłużenie spółki z o.o.?

W momencie, gdy zaległości firmy stają się coraz większe, należy podjąć decyzję o wdrożeniu odpowiednich środków zaradczych. Proces oddłużania spółki, warto rozpocząć od zdiagnozowania źródeł zaistniałej sytuacji. Należy przeanalizować stan prawny i ekonomiczny przedsiębiorstwa, w tym wysokość kosztów prowadzenia działalności oraz zadłużenia. Bez tego niemożliwe jest przywrócenie płynności finansowej i odpowiednich warunków do prowadzenia biznesu.

Po opracowaniu strategii działania, można przystąpić do negocjacji z wierzycielami. W tym celu warto zdecydować się na pomoc kancelarii. Zespół doświadczonych prawników i doradców restrukturyzacyjnych ma doświadczenie w takich kwestiach, jak poprawa płynności finansowej, ochrona praw dłużników, tworzenie propozycji układowych, reprezentacja przed wierzycielami czy w postępowania sądowych.

W imieniu dłużnika prawnik przedstawi wierzycielom m.in. aktualną sytuację spółki, przyczyny powstania problemów finansowych oraz planowane posunięcia w ramach restrukturyzacji.

Wedle art. 156 prawa restrukturyzacyjnego propozycje układowe obejmują m.in.:

  • rozłożenie zobowiązania na raty,
  • odroczenie terminu płatności,
  • zmniejszenie wysokości,
  • konwersję wierzytelności na udziały bądź akcje,
  • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Aby nie dopuścić do upadłości spółki, prawo restrukturyzacyjne umożliwia przeprowadzenie czterech procedur. Są to:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Oddłużenie spółki z o.o. – jaki jest cel restrukturyzacji?

Celem restrukturyzacji spółki z o.o. jest uniknięcie ogłoszenia upadłości, zachowanie firmy w obrocie gospodarczym oraz możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Dzięki temu zarząd ma możliwość uniknąć osobistej odpowiedzialności za zadłużenie spółki.

Działania podejmowane w ramach oddłużania pomagają nie tylko utrzymać przedsiębiorstwo na rynku, lecz także w odbudowaniu firmy i jej dalszej, niezakłóconej działalności. Ponadto proces oddłużania spółki z o.o. pozwala ochronić przedsiębiorstwo przed egzekucjami komorniczymi i umożliwia zawieszenie lub odłożenie na późniejszy termin spłatę zobowiązań.

Oddłużanie spółki z o.o. – podsumowanie

W obliczu stopniowej utraty płynności finansowej przez przedsiębiorcę, ratunkiem przed ogłoszeniem upadłości jest oddłużenie. Aby oddłużyć spółkę z o.o. jej właściciel musi jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki (najlepiej na wczesnym etapie problemów). Negocjacje z wierzycielami oraz inne działania restrukturyzacyjne zwiększą szanse na odzyskanie płynności finansowej i zachowanie firmy na rynku.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png