Image

BLOG

Prawnik w upadłości konsumenckiej – czy jest potrzebny?

prawnik w upadlosci konsumenckiej

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu częściowe bądź całkowite oddłużenie dłużnika oraz zaspokojenie wierzycieli. Rozwiązanie to pomaga w przywróceniu stabilności finansowej oraz w całkowitym wyjściu z długów. Dzięki temu osoba zadłużona ma szansę rozpocząć nowy etap życia bez zadłużenia.

W trakcie postępowania sąd analizuje stan majątkowy dłużnika i jego aktualne możliwości finansowe, a także wysokość zadłużenia oraz dotychczasową historię spłacania wierzytelności.

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie prowadzą własnej działalności. Dla przedsiębiorców, wspólników czy komandytariuszy przeznaczone jest postępowanie upadłościowe.

Upadłość konsumencka – czy pomoc prawnika jest potrzebna?

Aby doszło do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd, należy złożyć wniosek do odpowiedniego sądu, zgodnego z miejscem stałego zamieszkania dłużnika. Formularz można sporządzić samodzielnie, jednak warto skonsultować się w tej sprawie z prawnikiem, który posiada niezbędną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego. Nieodpowiednie uzasadnienie wniosku, niedokładny spis wierzycieli czy nieskrupulatne wypełnienie rubryki dotyczącej kosztów poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu (w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku) może mieć przykre konsekwencje dla osoby starającej się o stwierdzenie upadłości konsumenckiej.

Sporządzenie wniosku nie jest proste, dlatego powierzenie tego zadania prawnikowi jest najlepszym wyjściem. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę to, że sam przebieg postępowania sądowego może być dla dłużnika zbyt skomplikowany. Bardzo często nie będzie on w stanie samodzielnie opracować planu spłaty wszystkich wierzycieli. Osoba zadłużona nie posiada również wiedzy na temat zasad zajmowania wynagrodzenia przez syndyka.

Prawnik w upadłości konsumenckiej – dlaczego warto mieć pełnomocnika?

Prawnik nie tylko pomoże w prawidłowym sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwzględnieniem orzecznictwa sądów upadłościowych, lecz także:

  • będzie reprezentować klienta podczas rozprawy,
  • ustali korzystny plan spłaty wierzycieli,
  • pomoże we współpracy z syndykiem.

Ponadto prawnik przygotuje następujące wnioski o:

  • umorzenie zobowiązań,
  • zmniejszenie wysokości zajęcia dochodu,
  • zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

Podsumowanie

W przypadku, gdy podejmowane przez dłużnika działania w celu spłacenia wierzytelności nie odniosły pożądanych rezultatów, dobrym rozwiązaniem jest stwierdzenie upadłości konsumenckiej. W tym celu warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże m.in. sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości, będzie reprezentować klienta w trakcie rozprawy oraz ustali plan spłaty wierzycieli.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png