Image

BLOG

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja dla rolników

Zgodnie z ustawą z 2016 roku, restrukturyzacja polega na rozłożeniu na raty zobowiązań wobec wierzycieli, zawieszeniu ich spłat lub ich częściowej redukcji. Proces oddłużania obejmuje długi pieniężne powstałe w związku z działalnością rolniczą. Warto nadmienić, że będą to nie tylko nieuregulowane należności względem kontrahentów, lecz także kredyty czy pożyczki.

Osoba prowadząca własne gospodarstwo rolne w sytuacji niewypłacalności bądź zagrożenia niewypłacalnością, może skorzystać z następujących postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyśpieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Przy okazji należy wspomnieć o tym, że w czerwcu 2020 roku na skutek pandemii, istniała również możliwość przeprowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przez doradcę restrukturyzacyjnego wybranego przez dłużnika

Postępowanie restrukturyzacyjne – wymogi

Aby rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne, rolnik będący właścicielem gospodarstwa powinien sporządzić specjalny wniosek opisujący dokładnie zaistniałą sytuację oraz jasno wskazujący na to, że utrata płynności finansowej nie jest skutkiem działania na niekorzyść wierzycieli. Należy również przygotować plan działania w zaistniałej sytuacji, uwzględniający proponowane środki restrukturyzacyjne.

Następstwem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest podjęcie współpracy z zarządcą lub nadzorcą sądowym. Wówczas powstaje spis wierzytelności, masy układowej bądź sanacyjnej, a także plan restrukturyzacyjny.

Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – ustawa z 9 września 2018 roku

Zgodnie z ustawą o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących własne gospodarstwa rolne, możliwe jest uzyskanie przez rolnika następującego wsparcia finansowego:

  • dopłata do oprocentowania kredytu bankowego przez ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
  • udzielenie przez ARiMR pożyczki w celu sfinansowania spłaty zadłużenia,
  • udzielenie gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR),
  • przejęcie przez KOWR zadłużenia rolnika w zamian za przeniesienie części lub całości własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa.

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego – podsumowanie

Wybór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego powinien być związany m.in. z wysokością zadłużenia, głębokością kryzysu czy wielkością prowadzonego przez rolnika gospodarstwa rolnego. Dłużnik może zdecydować się na przeprowadzenie postępowania układowego, sanacyjnego, o zatwierdzenie układu bądź na przyśpieszone postępowanie układowe. Istnieje również możliwość uzyskania wsparcia od KOWR i ARiMR. Pomoże to w oddłużeniu oraz odzyskaniu przez rolnika stabilności finansowej.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png