Image

BLOG

Wpływ KRZ na liczbę nowych postępowań

Wpływ KRZ na liczbę nowych postępowań

Krajowy Rejestr Zadłużonych służy nam jako narzędzie już od przeszło ośmiu miesięcy, przyszedł wiec czas by przejrzeć najnowsze raporty Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych i sprawdzić, czy uruchomienie portalu wpłynęło na liczbę nowo otwartych postępowań.

Restrukturyzacja

Od 1 grudnia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku otwarto 927 nowych postepowań restrukturyzacyjnych. Dla porównania, w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku uruchomiono 1147 nowych restrukturyzacji. Natomiast przez siedem miesięcy bezpośrednio poprzedzających wejście w życie nowych przepisów, a więc w okresie od maja do listopada 2021 roku, otwarto aż 1215 postępowań restrukturyzacyjnych. Widoczny jest również drastyczny spadek liczby nowych postepowań na przełomie listopada i grudnia 2021 roku (z 266 do 65).

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej

Bezsprzecznie postępowanie o zatwierdzenie układu stało się najczęściej otwieranym postępowaniem restrukturyzacyjnym (stanowi 87,12% nowo otwieranych restrukturyzacji w 2022 roku) zastępując na tym miejscu uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu.

Szczegółowo o zmianach w postępowaniu o zatwierdzeniu układów pisaliśmy na naszym blogu w artkule: Czy postępowanie o zatwierdzenie układu dorówna popularności tzw. Postępowaniu covidowemu? (pgwkancelaria.pl)

Warto wspomnieć, że z dniem 1 grudnia 2021 roku zakończyła się możliwość otwierania uroszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (tzw. covidowej restrukturyzacji). Równocześnie jednak ustawodawca wprowadził daleko idącą reformę postępowania o zatwierdzenie układu, implementując do prawa restrukturyzacyjnego niektóre przetestowane w toku licznych restrukturyzacji covidowych rozwiązania.

Należy również pamiętać, iż wśród postępowań otwartych w pierwszej połowie 2022 roku z pewnością są postępowania, w których wniosek o restrukturyzacje złożono jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Postępowania wszczęte na skutek takich wniosków toczą się poza portalem KRZ.  

Upadłość przedsiębiorców

Pierwsze półrocze 2022 roku nie przyniosło natomiast drastycznych zmian jeśli chodzi o liczbę ogłaszanych upadłości przedsiębiorstw. W grudniu 2021 roku dwudziestu siedmiu przedsiębiorców ogłosiło upadłość swoich firm (tyle samo co we wrześniu ubiegłego roku). Nie można wiec mówić o drastycznym spadku liczby postępowań, jak w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych.

Od stycznia do czerwca 2022 roku ogłoszono upadłość 197 przedsiębiorstw. Dla porównania w analogicznym okresie 2021 roku - 230. Spadek liczby ogłoszonych upadłości jest więc widoczny, jednak nie tak gwałtowny, jak w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych.

Nie należy natomiast zapominać o specyfice postępowania o ogłoszenie upadłości, które to trwa nieporównanie dłużej niż procedura uruchomienia postępowania o zatwierdzenie układu. Skłania to do refleksji, iż mniej drastyczny spadek liczby nowych postepowań może być zasługą rozpoznania wniosków o upadłość złożonych jeszcze na kilka miesięcy przed nowelizacją przepisów.  

Upadłości przedsiębiorstw na przestrzeni lat

Upadłość konsumencka

W przypadku upadłości konsumentów drastyczny spadek liczby nowo otwieranych postępowań zauważalny jest w styczniu 2022 roku. W tym miesiącu ogłoszono 1066 nowych upadłości. W grudniu 2021 roku, a więc w pierwszym miesiącu działania KRZ liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich wynosiła 1531 i nie odbiegała od wyników odnotowanych w poprzednich miesiącach 2021 roku.

W pierwszej połowie obecnego roku ogłoszono 7339 upadłości konsumenckich. Dla porównania, od stycznia do czerwca 2021 roku ogłoszono upadłości 9065 konsumentów, a w analogicznym okresie 2020 roku - 3996.

Upadłosći konsumentów na przestrzeni lat

W maju bieżącego roku liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich była wyższa niż ogłoszonych w maju poprzedniego roku. Jest to pozytywnym prognostykiem i  może świadczyć o stopniowym przyzwyczajaniu się Dłużników do nowych realiów, jak i o usprawnianiu samego portalu.

Już teraz możemy zauważyć, iż uruchomienie portalu KRZ zmniejszyło liczbę nowych restrukturyzacji i upadłości konsumenckich. Za wcześnie jednak by wyciągać ostateczne wnioski. Uruchomienie portalu zbiegło się z upływem terminu na otwieranie tzw. restrukturyzacji covidowych i zmianami w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Co więcej sądy dalej rozpoznają wnioski złożone przed pierwszym grudnia 2021 roku a więc cześć nowych postępowań toczy się poza portalem.

KRZ od dnia uruchomienia doczekał się już trzech dużych aktualizacji naprawiających pojawiające się błędy oraz dodających nowe funkcję. Miejmy wiec nadzieje, że statystyki w drugim półroczu bieżącego roku będą lepsze.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png