Image

BLOG

Wpływ ustaw COVID’owych na postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

wpływ ustaw covidowych na restrukturyzacje

Kiedy zdecydować się na postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne to proces mający na celu przywrócenie płynności finansowej podmiotowi gospodarczemu, który jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Przy czym niewypłacalność to stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, w związku z czym nie jest w stanie regulować należności względem wierzycieli przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Jeżeli osoba zadłużona nie może dojść do porozumienia z wierzycielami poza sądem, warto zdecydować się na złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Warto nadmienić, że najlepszym momentem na złożenie pisma o wszczęcie postępowania sądowego jest pojawienie się pierwszych poważnych problemów finansowych mogących prowadzić do niewypłacalności. Zbyt późne składanie wniosku restrukturyzacyjnego zmniejsza szanse na uratowanie firmy.

Problemy z płynnością finansową spowodowane pandemią COVID - rodzaje postępowań

W przypadku trudności finansowych powstałych w wyniku pandemii, przedsiębiorca może zdecydować się na zawarcie układu z wierzycielami w drodze następujących postępowań:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu - to postępowanie restrukturyzacyjne, odbywające się bez ingerencji sądu (sąd zatwierdza gotowy układ), dążące do zawarcia porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Rozwiązanie przewiduje rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenie spłaty, zmniejszenie wysokości zobowiązania.
  • Przyspieszone postępowanie układowe - to postępowanie o uproszczonej procedurze, które pozwala uniknąć upadłości przedsiębiorstwa wskutek zawarcia układu z wierzycielami. Mimo wszczęcia przyspieszonego postępowania układowego, dłużnik może zarządzać swoim majątkiem.
  • Postępowanie układowe - to złożony proces, który trwa długo, dlatego przedsiębiorcy, którym zależy na czasie, powinni zdecydować się na przyspieszone postępowanie układowe. Aby rozpocząć procedurę, należy złożyć wniosek do sądu, wraz z propozycjami układowymi, wstępnym planem restrukturyzacyjnym i wykazem wierzytelności (również spornych). Następnie zwoływane jest zgromadzenia wierzycieli, którzy głosują nad zaproponowanym układem.
  • Postępowanie sanacyjne - to jeden ze sposobów uniknięcia ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorstwo. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, dłużnik zawiera układ z wierzycielami. Dzięki temu może spłacić zaległe zobowiązania, odzyskać płynność finansową oraz uniknąć egzekucji.

Na koniec warto dodać, że mimo niewypłacalności powstałej na skutek pandemii koronawirusa, osoba zadłużona jest zobowiązana do zgłoszenia wniosku o ogłoszeniu upadłości. Złożenie pisma o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie zwalnia z tego obowiązku.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png