Image

BLOG

Wypowiedzenie umowy leasingu – co robić?

wypowiedzenie umowy o leasing

Wypowiedzenie umowy leasingu przez finansującego – kiedy jest możliwe?

Każda umowa leasingu zawierana jest na określony czas. Jej długość jest zależna m.in. od wkładu własnego i wysokości spłacanych rat. Przedterminowe zakończenie umowy leasingu przez finansującego jest możliwe wyłącznie w określonych sytuacjach. Jedną z nich będzie zaleganie z płatnością zobowiązań przez leasingobiorcę. Firma leasingująca może wówczas natychmiastowo wypowiedzieć umowę. Do rozwiązania umowy może dojść również za porozumieniem stron, jednak nie zdarza się to zbyt często. Jeśli strony nie będą w stanie dojść między sobą do porozumienia, korzystający może uwolnić się od leasingu dzięki cesji na innego korzystającego lub po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Aby jednak było to możliwe, musi zgodzić się na to sędzia-komisarz.

Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że wypowiedzenie umowy przez firmę leasingową może wiązać się z uregulowaniem wszystkich niezapłaconych rat przez korzystającego. Leasingodawca może bowiem wymagać spłaty zobowiązań wynikających z umowy, wraz z odsetkami. Ponadto firma leasingowa ma prawo żądać od przedsiębiorcy zapłaty zaległych rat (jeśli dotychczas nie zostały uregulowane) oraz zwrotu leasingowanego sprzętu, jeśli nie jest on niezbędny do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Rezygnacja z umowy leasingu – inne sposoby

W przypadku problemów finansowych uniemożliwiających spłacanie rat leasingu, korzystający może zdecydować się na następujące rozwiązania:

  • Renegocjacja umowy – w przypadku utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo, dobrym pomysłem będzie renegocjacja. W jej efekcie okres leasingu może zostać wydłużony.
  • Cesja leasingu – cesja polega na znalezieniu innej firmy, która będzie zainteresowana leasingiem określonego przedmiotu, a tym samym przejmie umowę podpisaną wcześniej przez przedsiębiorcę (leasingobiorcę), zyska prawo do bycia właścicielem i do wykupienia przedmiotu. Aby jednak mogło dojść do cesji, firma leasingowa musi wyrazić na to zgodę. Warto przy okazji nadmienić, że w przypadku, gdy leasingowany sprzęt jest niezbędny do prawidłowego działania firmy, cesja nie będzie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ korzystający straci wszystkie prawa do przedmiotu.

Jeśli umowa leasingowa nie została jeszcze wypowiedziana przez finansującego, korzystający może również:

  • Starać się o zawieszenie spłaty rat.
  • Zdecydować się na postępowanie restrukturyzacyjne – jeśli sprzęt będący przedmiotem leasingu jest konieczny do prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystającego, po otwarciu postępowania firma leasingowa nie może wypowiedzieć umowy. Dzięki temu zadłużony przedsiębiorca ma szansę ustalić plan spłaty zaległych roszczeń. Zawarcie układu z wierzycielami pomoże zmniejszyć zobowiązania, a tym samym znaleźć środki finansowe na spłacenie rat leasingu.

Wypowiedzenie umowy leasingu – podsumowanie

Leasing to bardzo chętnie wybierana forma finansowania sprzętów czy pojazdów, ponieważ nie wymaga zakupu potrzebnych do pracy przedmiotów. Jednak w wyniku nagłych problemów finansowych firmy i utraty płynności, może dojść do wypowiedzenia umowy leasingowej przez finansującego. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien zdecydować się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, ogłoszenie upadłości lub dokonanie cesji leasingu.
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png