Image

BLOG

Sąd Najwyższy i COVID sprawcami chaosu w sądach powszechnych

Sąd Najwyższy i COVID sprawcami chaosu w sądach powszechnych

Kiedy COVID stanowił jeszcze nieznane zagrożenie, wprowadzono szereg przepisów mających zapewnić bezpieczeństwo publiczne i usprawnić działanie organów państwowych na wypadek – chociażby – braków kadrowych. Jedną z prawnych nowości było zmniejszenie liczebności składów cywilnych sądów odwoławczych do jednego sędziego.

na czym polega sanacja

Na czym polega sanacja?

Nietrafione inwestycje, zmiany technologiczne, pojawienie się silnej konkurencji na rynku, mniejszy popyt na dane produkty czy usługi to tylko nieliczne czynniki mogące mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie działalności i zdolność płatniczą, co z kolei przyczynia się do nieregulowania zobowiązań względem wierzycieli i rosnącego zadłużenia. W przypadku utraty płynności finansowej przez firmę i popadnięcia w długi, przedsiębiorca może złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Na czym polega sanacja?

wpływ ustaw covidowych na restrukturyzacje

Wpływ ustaw COVID’owych na postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Epidemia koronawirusa miała negatywny wpływ na funkcjonowanie wielu firm działających w różnych branżach, w związku z czym wzrosła liczba postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W obliczu trudnej sytuacji w kraju i na świecie, wielu przedsiębiorców zaczęło mieć poważne problemy z zachowaniem płynności finansowej, a w konsekwencji ze spłatą bieżących zobowiązań względem wierzycieli. Wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązania w ramach tzw. Tarczy 4.0., miały na celu pomóc w oddłużaniu i uregulowaniu wierzytelności ciążących na przedsiębiorcy.

Postępowanie restrukturyzacyjne: Ochrona przed egzekucją i szansa dla dłużnika

Postępowanie restrukturyzacyjne: Ochrona przed egzekucją i szansa dla dłużnika

W czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciele nie mogą wszcząć i prowadzić egzekucji. To skłania dłużników zagrożonych niewypłacalnością do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji. Celem postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji polegającej na zawarciu z wierzycielami układu (porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań).

Restrukturyzacja szansą na uratowanie zadłużonego gospodarstwa

Wysokie koszty produkcji i zachwiania na rynkach rolnych powodują, że coraz więcej rolników ma problemy ze spłatą swoich długów. Niestety, kryzys ten może się pogłębić przez nadchodzący spadek cen skupu i jednoczesny wzrost kosztów energii i paliwa. Co w takiej sytuacji powinien zrobić rolnik, który nie jest w stanie spłacać swoich długów? Jak może uratować swoje gospodarstwo przed bankructwem?

Restrukturyzacja szansą na uratowanie zadłużonego gospodarstwa
Upadłość konsumencka lepsza niż egzekucja - Kwoty wolne od potrąceń

Upadłość konsumencka lepsza niż egzekucja - Kwoty wolne od potrąceń

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku.
Potrąceń dokonuje się do wysokości połowy wynagrodzenia.

Wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w 2023 r. wynosi:
- 2709 zł netto (od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.);
- 2784 zł netto (od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.).

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

W przypadku poważnych problemów finansowych, które uniemożliwiają spłatę zobowiązań względem wierzycieli, osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może postarać się o unieważnienie części lub całości długu. Aby jednak rozpocząć postępowanie upadłościowe, należy napisać specjalny wniosek o upadłość konsumencką. Jakie informacje powinny się znaleźć w dokumencie?

jak napisać wniosek o upadłość konsumencką
oddłużanie chwilówek i parabanków

Umorzenie chwilówek i parabanków

Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej nieplanowanymi wydatkami lub nagłymi wydarzeniem, takim jak utrata pracy, choroba czy wypadek, bardzo często decydują się na zaciągnięcie chwilówki. Niestety, takie rozwiązanie choć z pozoru wydaje się korzystne, bardzo często przyczynia się do pogłębienia zadłużenia i dalszego pożyczania pieniędzy w parabankach. W przypadku utraty płynności finansowej, zaciąganie kolejnych chwilówek to najgorszy z możliwych wariantów. Wówczas, zamiast regulować na bieżąco zobowiązania względem wierzycieli, przybywa rat do spłacania, przez co łatwo popaść w spiralę zadłużenia. Zastanawiasz się, jakie kroki można podjąć w przypadku utraty płynności finansowej? Zapraszamy do lektury! Poniżej kilka możliwych opcji mających na celu umorzenie chwilówek i parabanków.

Kim jest i co robi syndyk?

W przypadku upadłości firmy czy upadłości konsumenckiej, majątkiem dłużnika zarządza syndyk. To również do jego obowiązków należy przeprowadzenie likwidacji podmiotu gospodarczego. W związku z tym, że syndyk zajmuje się długami, bardzo często kojarzony jest z komornikiem, który występuje w postępowaniu egzekucyjnym, nie upadłościowym. Jakie dokładnie czynności wykonuje syndyk? Kim jest?

kim jest i co robi syndyk
upadłość jednego z małżonków

Upadłość jednego z małżonków

W przypadku, gdy dana osoba fizyczna nie jest w stanie regulować należności względem wierzycieli przez okres co najmniej trzech miesięcy, możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli upadłość zostanie ogłoszona przez jednego z małżonków, skutki takiego rozwiązania przekładają się w bezpośredni sposób na sytuację drugiego małżonka, oczywiście pod warunkiem braku małżeńskiej umowy majątkowej.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z ryzykiem utraty płynności finansowej, a nawet bankructwem. Główne przyczyny problemów finansowych przedsiębiorców to: sytuacja gospodarcza, pandemia, rosnące stopy procentowe kredytów, nieustannie zmieniające się przepisy czy zdarzenia losowe, takie jak wypadek lub ciężka choroba. W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła popularność restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym również jednoosobowych działalności gospodarczych. Nic dziwnego, jest to bowiem bardzo korzystne rozwiązanie, dzięki któremu właściciel firmy może ochronić swój majątek, a jednocześnie zredukować zobowiązania względem wierzycieli.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png