Image

BLOG

 Rolnicy toną w długach Restrukturyzacja gospodarstwa może pomóc?

Rolnicy toną w długach Restrukturyzacja gospodarstwa może pomóc?

Rolnicy nie radzą sobie ze swoimi długami. Obecnie zalegają ze spłatą prawie trzy miesiące dłużej niż rok temu . Niestety, w najbliższej przyszłości ich problemy finansowe mogą się pogłębić z uwagi na wysokie koszty produkcji i rosnące stopy procentowe. Co więc mogą zrobić zadłużeni rolnicy, aby ratować swoje gospodarstwa?

Zadłużone gospodarstwo rolne można uratować

Zadłużone gospodarstwo rolne można uratować

Ponad połowę łącznej kwoty zadłużenia rolnicy są winni instytucjom finansowym: bankom, firmom windykacyjnym, leasingowym, faktoringowym i towarzystwom ubezpieczeniowym. Sposobem na poradzenie sobie z długami może być restrukturyzacja.

układ konsumencki

Układ konsumencki – na czym polega?

Według obecnie obowiązujących przepisów, w sytuacji utraty płynności finansowej, możliwa jest ochrona własnego majątku, przy równoczesnym oddłużeniu. Nie tylko przedsiębiorcy mogą zawrzeć układ z wierzycielami. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać również konsumenci. Na czym polega układ konsumencki? Jakie propozycje może zawierać?
Utrudnianie czynności komorniczych. Co za to grozi?

Utrudnianie czynności komorniczych. Co za to grozi?

Nikt nie jest dłużnikiem z wyboru. Nawarstwiające się kredyty czy zaległości czynszowe to niestety codzienność. Często dłużnik wpada w niekontrolowaną spiralę zadłużenia. Wszystko to sprawia, że komornicy mają pełne ręce roboty. Poza standardowym zajęciem rachunków bankowych czy wynagrodzenia za prace często zmuszeni są odebrać ruchomości czy przeprowadzić eksmisję. Działania w terenie obarczone są dużym ryzykiem. Nie każdy dłużnik jest w stanie pogodzić się z utratą majątku. Zdarzają się więc incydenty polegające na utrudnianiu komornikowi jego pracy. Co grozi za takie zachowanie?

Trudności finansowe nie zawsze oznaczają natychmiastową egzekucję

Zawarcie ugody z wierzycielem i spłacenie zobowiązania na jej warunkach oznacza definitywne uniknięcie wizyty komornika. Istnieje także szereg sposobów na czasowe wstrzymanie postępowania komorniczego. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną i polityczną, nie może dziwić, że firmy popadają w trudności finansowe. Wyroki zapadłe w czasach covidowych trafiają już do komorników. Czy w takiej sytuacji da się zapobiec egzekucji?

Trudności finansowe nie zawsze oznaczają natychmiastową egzekucję
Zachowek - co to takiego?

Zachowek - co to takiego?

Polskie prawo nie przewiduje (poza określonymi wyjątkami) całkowitego pozbawienia prawa do spadku najbliższych członków rodziny. Nawet jeśli spadkodawca sporządził testament, w którym nie wspomniał o spadkobiercach ustawowych, po jego śmierci określonym osobom przysługuje prawo do zachowku.

Umowa o mediację

Mediacja to rozmowa prowadzona pomiędzy stronami sporu, której celem jest rozwiązanie konfliktu, znalezienie porozumienia oraz zawarcie ugody. Proces skupiony jest na interesie stron, uwzględniając oba stanowiska. W komunikacji pomaga mediator, czyli bezstronna, neutralna osoba. Mediację stosuje się nie tylko w sprawach cywilnych, lecz także karnych. Jej skuteczność szacuje się na około 70%. Kodeks cywilny przewiduje dwie możliwości inicjowania postępowania mediacyjnego. Jedną z nich jest umowa o mediację.

umowa o mediację
likwidacja spółki

Likwidacja spółki

Likwidacja spółki to określony proces prowadzący do zakończenia działalności oraz wykreślenia jej z rejestru KRS. Czynności podejmowane w tym celu muszą być przeprowadzane w konkretnej kolejności, na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 15 września 2000 roku. Z jakich etapów składa się likwidacja spółki?

Wyznaczanie dnia układowego „na przyszłość” w ramach nowego postępowania o zatwierdzenie układu

Z końcem listopada 2021 roku zakończyła się możliwość otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, którego wszczęcie było możliwe na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086).
Wyznaczanie dnia układowego „na przyszłość” w ramach nowego postępowania o zatwierdzenie układu
spory sądowe

Spory sądowe - czego mogą dotyczyć?

W określonych sytuacjach może dojść do sporu między dwoma osobami w wyniku sprzeczności interesów bądź niezgody w konkretnym temacie. Taki sprawy są najczęściej rozpoznawane na drodze cywilnej, karnej bądź administracyjnej. Czego najczęściej dotyczą spory sądowe? Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Umowa sprzedaży – wszystko co należy o niej wiedzieć

Każdy z nas niemal codziennie zawiera jakąś umowę sprzedaży. Z panią w kiosku, panem handlującym warzywami na bazarze czy kelnerem w restauracji.  Wszystko co w ten sposób nabywamy jest realizacją kontraktu zawartego w formie ustnej. Nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi, w ten sposób nawiązujemy ze sprzedawcą stosunek prawny. Skoro więc dotyka to każdego, dobrze wiedzieć jak najwięcej o regulacjach prawnych dotyczących umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – wszystko co należy o niej wiedzieć
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png