Image

BLOG

Ochrona przed upadłością

Ochrona przed upadłością

W związku z utrudnieniami związanymi z pandemią COVID-19, wielu przedsiębiorców stanęło przed dylematem, w jaki sposób odzyskać dotychczasową płynność. Nagła strata klientów wynikająca z aktualnego stanu gospodarki, przyczyniła się do pogorszenia finansów i zatorów płatniczych. Ochroną przed upadłością w obliczu pandemii okazuje się restrukturyzacja, która ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych wirusem COVID-19 oraz przywrócenie firmom utraconej stabilności finansowej. Jakie są korzyści podjęcia działań restrukturyzacyjnych? Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

Z pewnością każdy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma świadomość, że pewnego dnia może go czekać obowiązek spłaty jej długów. Tak stanowi bowiem art. 299 Kodeksu spółek handlowych, którzy tworzy odpowiedzialność nierzetelnego reprezentanta tego rodzaju spółki kapitałowej na wypadek jej niewypłacalności oraz bezskuteczności egzekucji z jej majątku.

Czy postępowanie o zatwierdzenie układu dorówna popularności tzw. Postępowaniu covidowemu?

Czy postępowanie o zatwierdzenie układu dorówna popularności tzw. Postępowaniu covidowemu?

W dniu 1 grudnia 2021 roku w drodze nowelizacji ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne dokonano zmian w dotychczas rzadko stosowanym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Są one odpowiedzią na sukces uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tymczasowo do porządku prawnego przez tarczę 4.0 (czyli ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; Dz.U. z 2020r. poz. 1086).

Bezskuteczność czynności prawnej według prawa upadłościowego po nowemu

Bezskuteczność czynności prawnej według prawa upadłościowego po nowemu

Dotychczas odzyskanie do masy upadłości składnika majątku zbytego przez dłużnika w warunkach opisanych w art. 127 ustawy – Prawo upadłościowe (dalej „p.u.) było proste i szybkie. Wystarczyło, aby syndyk złożył do sędziego-komisarza stosowny wniosek, a sprawa rozstrzygana była bezzwłocznie na posiedzeniu niejawnym. Nabywca rzeczy mógł bronić się za pomocą zażalenia, natomiast w praktyce nie miał co liczyć na rozbudowane postępowanie dowodowe. Od 1 grudnia 2021 roku odzyskanie majątku do masy upadłości wymaga złożenia pozwu. Ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Co to jest restrukturyzacja?

Prowadzenie firmy najczęściej wiąże się ze strategicznym podejmowaniem decyzji biznesowych. Trzeba jednak przyznać, że nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwa miewają kłopoty finansowe lub też grozi im upadłość. Restrukturyzacja jest zatem szeregiem działań, które przyczyniają się do odbudowy pozycji firmy oraz pomagają w spłacie zadłużeń lub bieżących należności. Kto może podlegać restrukturyzacji? Jaki jest cel tych działań? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu.
Co to jest restrukturyzacja?
Rekordowe liczby otwartych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Rekordowe liczby otwartych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

W październiku ukazały się najnowsze raporty Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej dotyczące liczby postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych polskich przedsiębiorców. Już wiemy, że bieżący rok będzie rekordowy.

Rękojmia za wady rzeczy a odpowiedzialność odszkodowawcza

Jeśli popsuje się nam niedawno zakupiona rzecz, w pierwszej kolejności szukamy dokumentu gwarancyjnego. Dopiero brak paragonu, odpowiedniego kwitka czy niekorzystne warunki serwisu producenckiego skłaniają nas do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Przysługują one na mocy przepisów ustawowych i wobec konsumentów nie mogą być wyłączone. Co natomiast w przypadku, gdy – przykładowo – termin na zgłoszenie roszczeń z tego tytułu zostanie przekroczony? Czy to oznacza koniec szans na uzyskanie jakiejkolwiek rekompensaty?

Rękojmia za wady rzeczy a odpowiedzialność odszkodowawcza
Sądowe zniesienie współwłasności

Sądowe zniesienie współwłasności

Różne zdarzenia z życia codziennego mogą powodować powstanie współwłasności. Dzieje się tak wskutek spadkobrania, gdy spadek po zmarłym przypada kilku spadkobiercom (np. kilkorgu dzieciom), a także w wyniku czynności prawnej – kupna jednej rzeczy przez kilku nabywców. Na tle współposiadania często powstają konflikty i w przypadku braku porozumienia, każdy ze współwłaścicieli może złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności.  

Dłużnik ma prawo do spokojnego urlopu. Wierzyciel zapłaci za nękanie.

Dłużnik też powinien mieć szansę na niezakłócony wypoczynek – taki wniosek płynie z jednego w wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wierzyciel będzie musiał zapłacić 20 tysięcy złotych za to, że nie pozwolił swojemu kontrahentowi odłożyć na bok rzekomych finansowych problemów i cieszyć się wakacjami. Prowadzenie windykacji przez telefon doprowadziło do naruszenia dóbr osobistych zobowiązanego..
Dłużnik ma prawo do spokojnego urlopu. Wierzyciel zapłaci za nękanie.
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - istota i przebieg

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - istota i przebieg

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to wprowadzona przez tarczę 4.0 (czyli ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; Dz.U. poz. 1086) nowa procedura restrukturyzacyjna, której głównym założeniem jest sprawne zawarcie porozumienia z wierzycielami przy założeniu ochrony przed egzekucją bez udziału Sądu restrukturyzacyjnego i sędziego-komisarza.

Odpowiedzialność biura podróży za nieudany urlop

Sezon wakacyjny dobiega końca. Czas na podsumowania. Niestety, nie zawsze wspomnienia z odbytej podróży są w pełni pozytywne. Zdarza się, że zamiast wymarzonego hotelu z katalogu na miejscu zastaje się pokój z widokiem na plac budowy czy wysypisko śmieci. Może dojść również do zgubienia bagażu czy bezpodstawnego usunięcia z programu wycieczki ciekawych atrakcji. Jakie prawa w takiej sytuacji przysługują pokrzywdzonemu urlopowiczowi?

Odpowiedzialność biura podróży za nieudany urlop
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png