Archiwalne ogłoszenia

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci należności z tytułu umowy pożyczki o wartości nominalnej 1.845.376,02 zł wobec VISTULA POR DEVELOP S.A. S.K.A (KRS 0000374649) 

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci należności z tytułu umowy pożyczki o wartości nominalnej 9.736,00 zł wobec ADV PPPI S.A. Sp. k (dawniej ADV POR PROPERTY INVESTMENT S.A. Sp.K. KRS 0000492362).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości:
1) Przedmiotów do budowy kominów - elementy systemów kominowych;2) Smartfon Samsung Galaxy A50; 3) Projektor NEC NP41;
Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1600 udziałów w spółce Nowoczesne Meble Sp. z o.o. za cenę łączną nie niższą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100).
Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego - sygn. akt V GUp 158/20.

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 1/9 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej z działek oznaczonych numerami 464, 465 i 553/2 o łącznej pow. 4,1904 ha. Nieruchomość położona jest we wsi Chłopków, gmina Platerów, obręb 0001 Chłopków, powiat łosicki, województwo mazowieckie. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Księdze Wieczystej Nr SI2S/00010799/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości:

a) 1/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej gospodarstwem rolnym wraz z gruntem ornym, położonej w miejscowości Galomin
b) 1/6 w nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Galomin (pow. płoński), oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 105, 135 oraz 164 w obrębie 0013-Galomin o łącznej pow. 3,3700 ha

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.060 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 143 m2 położonej w Blizne Jasińskiego (05-082) przy ul. Kraszewskiego 9, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00060835/7.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości 1/2 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej gospodarstwem rolnym, w skład którego wchodzi budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 137 m2 oraz kompleks budynków inwentarsko-gospodarczych (budynek garażowy dwustanowiskowy wraz z poddaszem składowym o powierzchni zabudowy 53 m2 i budynek inwentarski o powierzchni zabudowy 943 m2) wraz z częścią gruntu ornego, położonej w miejscowości Kazanice 9, gmina Lubawa, powiat Iławski.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości: a) 1/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej gospodarstwem rolnym wraz z gruntem ornym, położonej w miejscowości Galomin (pow. płoński), oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 109, 139 oraz 168 w obrębie 0013-Galomin o łącznej pow. 6,2400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg prowadzi księgę wieczystą nr PL1L/0003760/7

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: Elementy systemów kominowych, elektronika. Cena wywołania: 25.678,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem zł i 00/100). Oferta sprzedaży dotyczy pakietu ruchomości. Syndyk nie powadzi sprzedaży pojedynczych składników.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości 1/2 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej gospodarstwem rolnym, w skład którego wchodzi budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 137 m2 oraz kompleks budynków inwentarsko-gospodarczych (budynek garażowy dwustanowiskowy wraz z poddaszem składowym o powierzchni zabudowy 53 m2 i budynek inwentarski o powierzchni zabudowy 943 m2) wraz z częścią gruntu ornego, położonej w miejscowości Kazanice 9, gmina Lubawa, powiat Iławski.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wincentego Rzymowskiego 49, lokal mieszkalny nr 23, stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 37,02 m. kw. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr WA2M/00437579/2.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: brona bębnowa zawieszana, 5 modułów z zębami o długości 14 cm, rok produkcji 2002 - cena wywołania: 291,32 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden 32/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: pług zawieszany 4 skibowy - cena wywołania: 511,88 zł (pięćset jedenaście 88/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: kosiarka dyskowa Kowalski Kuźnia Z001, dwa bębny, szerokość robocza 1,35 m, rok produkcji 2015 - cena wywołania: 1.411,04 zł (tysiąc czterysta jedenaście 04/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: dwuosiowa przyczepa rolnicza do przewozu bel, 8 ton - cena wywołania: 1.207,50 zł (tysiąc dwieście siedem 50/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: opryskiwacz polowy Typ P-143/2, 800 litrów, szerokość 12 metrów, rok produkcji 2004 - cena wywołania: 652,19 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa 19/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: rozsiewacz nawozów Agromet N012, rok produkcji 1983 - cena wywołania: 183,23 zł (sto osiemdziesiąt trzy 23/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: ciągnik rolniczy Ursus C360 bez kabiny z ładowaczem czołowym Agromax AM-30E trzysekcyjnym o udźwigu 650 kg - cena wywołania: 11.991,70 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 70/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: przyczepa do przewozu zwierząt - cena wywołania: 1.032,50 zł (tysiąc trzydzieści dwa 50/100).

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png