Archiwalne ogłoszenia

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci wierzytelności w wysokości 2.000,00 zł, przysługującej upadłemu Markowi Puzio wobec Marcina Łągwy z tytułu naprawienia szkody, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku, sygn. akt V K 1258/15.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 10.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. działającej pod firmą „Achtel sp. z o.o. w upadłości” (KRS: 0000032574).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci wierzytelności w wysokości 2.000,00 zł, przysługującej upadłemu Markowi Puzio wobec Marcina Łągwy z tytułu naprawienia szkody, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku, sygn. akt V K 1258/15.

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 1576/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 18/2 dla której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. KA1K/00062751/3.

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 129/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 21/128 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 726 i 727 dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/ 00089605/0.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Milanówku przy ulicy Lipowej 15, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 64 o pow. 629,0000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00010880/3.

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 1/6 w lokalu mieszkalnym nr 13, stanowiącym odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 47,46 m. kw., wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu i współwłasności części wspólnych budynku, położonej w Świętochłowicach przy ul. Powstańców Śląskich 15, woj. Śląskie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr KA1C/00044974/2.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 83/2 o powierzchni 2.720 m2, położonej we wsi Niechodzin, gmina Ciechanów, obręb 0021 Niechodzin, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1C/00043424/3 wraz z prawem własności nakładów na budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 228,3 m2.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 89 położonego w Warszawie przy ul. Egejskiej 6, obręb 1-05-30, o pow. użytkowej 63,4 m.kw., dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr WA2M/00470803/5.0.

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 129/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 21/128 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 726 i 727 dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/ 00089605/0.

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 208 udziałów w spółce Globsped Sp. z o.o. w upadłości za cenę łączną nie niższą niż 156,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) na warunkach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki.

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 1576/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 18/2 dla której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. KA1K/00062751/3.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 83/2 o powierzchni 2.720 m2, położonej we wsi Niechodzin, gmina Ciechanów, obręb 0021 Niechodzin, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1C/00043424/3 wraz z prawem własności nakładów na budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 228,3 m2.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/6 we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 48,52 m2, położonego w budynku nr 6 segmentu mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej w Tamie (gm. Rajgród), wraz z przynależną piwnicą o pow. 22,37 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 19,55 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00037836/2.

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości niezabudowanej rolnej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 47/5 o pow. 0,93 ha położonej w miejscowości Siniec, gmina Srokowo dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi KW o nr: OL1K/00040447/6, za cenę nie niższą niż 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych i 00/100), na warunkach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki.

Polecamy ogłoszenie o sprzedazy nieruchomosci prowadzonej przez SYNDYK INWESTPLAN CZAPELSKA 25 SP. Z O. O. W WARSZAWIE. Szczegóły na stronie syndyka Kancelaria K2, Syndyk Katarzyna Uszak www.syndyk.info.pl

Syndyk Inwestplan Czapelska 25 Sp. z o.o. w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 189/20) ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, lokalu mieszkalnego nr 22 o pow. 63,70 m2 położonego na II piętrze (III kondygnacja) w budynku przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, KW budynku nr WA6M/00149899/3. Cena wywoławcza 470.000,00 zł netto.

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 129/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 21/128 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 726 i 727 dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/ 00089605/0.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 83/2 o powierzchni 2.720 m2, położonej we wsi Niechodzin, gmina Ciechanów, obręb 0021 Niechodzin, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1C/00043424/3 wraz z prawem własności nakładów na budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 228,3 m2.Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 208 udziałów w spółce Globsped Sp. z o.o. w upadłości za cenę łączną nie niższą niż 208,00 zł (słownie: dwieście osiem złotych i 00/100) na warunkach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki.Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Milanówku przy ulicy Lipowej 15, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 64 o pow. 629,0000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00010880/3. Nieruchomość zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej; budynek jest nieocieplony, nie posiada elewacji.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png