Archiwalne ogłoszenia

Syndyk masy upadłości, wyznaczony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod sygn. akt LD1M/GUp/3/2023, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci wierzytelności z tytułu sprzedaży materiałów obuwniczych, przysługującej wobec Norberta Kośli, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPHU „STANLEY” – Norbert Kośla, o wartości nominalnej 37 574,22 zł.

Syndyk masy upadłości, wyznaczony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod sygn. akt LD1M/GUp/3/2023, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości.

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 1576/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 18/2 dla której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. KA1K/00062751/3.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 60 udziałów w kapitale zakładowym Zakład Obróbki i Montażu Kamienia Budowlanego MONT - KAM Sp. z o.o. (KRS: 0000266292).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 55 udziałów w kapitale zakładowym spółki BAU - CAR STONE Sp. z o.o. (KRS: 0000529783).

Syndyk masy upadłości, wyznaczony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Elblągu V Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt EL1E/GUp-s/135/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielomieszkaniowym o powierzchni 85,10 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 12,04 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci wierzytelności w wysokości 2.000,00 zł, przysługującej upadłemu Markowi Puzio wobec Marcina Łągwy z tytułu naprawienia szkody, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku, sygn. akt V K 1258/15.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 10.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. działającej pod firmą „Achtel sp. z o.o. w upadłości” (KRS: 0000032574).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci nieruchomości gruntowych - kompleksu gruntów o łącznej powierzchni 10,7891 ha składającego się z działek ewidencyjnych o numerach 639, 1372, 457 położonych w obrębie 0004-Jabłonowo, gmina Płośnica, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie dla których Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1D/00008280/4 .

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci 1/2 w prawie własności motoroweru Kymco, model Agility CK50OT-5. Przebieg: 56.900 km, moc: 2.40 kw (3,26 KM), rodzaj paliwa: benzyna, kolor: czerwony, pojemność skokowa: 50 cm3. Cena wywołania wynosi 1100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych 0/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Milanówku przy ulicy Lipowej 15, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 64 o pow. 629,0000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00010880/3.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci wierzytelności w wysokości 2.000,00 zł, przysługującej upadłemu Markowi Puzio wobec Marcina Łągwy z tytułu naprawienia szkody, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku, sygn. akt V K 1258/15.

Syndyk masy upadłości, sygn. akt V GUp 255/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci 42/68 w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rumby oraz ul. Lambady, woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa, Dzielnica Ursynów, oznaczonej jako działki o nr ew. 72, 88, 93, 96, 105, 106, 112, 113, 115, 116, 123, 126, 132, 137, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA2M/00137340/5.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 10.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. działającej pod firmą „Achtel sp. z o.o. w upadłości” (KRS: 0000032574).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 83/3 o powierzchni 2.720 m2, położonej we wsi Niechodzin, gmina Ciechanów, obręb 0021 Niechodzin, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1C/00043424/3 wraz z prawem własności nakładów na budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 228,3 m2.

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 208 udziałów w spółce Globsped Sp. z o.o. w upadłości za cenę łączną nie niższą niż 139,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych i 00/100) na warunkach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 89 położonego w Warszawie przy ul. Egejskiej 6, obręb 1-05-30, o pow. użytkowej 63,4 m.kw., dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr WA2M/00470803/5.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci wierzytelności w wysokości 2.000,00 zł, przysługującej upadłemu Markowi Puzio wobec Marcina Łągwy z tytułu naprawienia szkody, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku, sygn. akt V K 1258/15.

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 1576/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 18/2 dla której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. KA1K/00062751/3.

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 129/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 21/128 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 726 i 727 dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/ 00089605/0.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png