Archiwalne ogłoszenia

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości Warszawa ul. Egejska

Ogłoszenie sprzedaż udziałów 42/68 w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rumby oraz ul. Lambady

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 89 położonego w Warszawie przy ul. Egejskiej 6, obręb 1-05-30, o pow. użytkowej 63,4 m.kw., dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr WA2M/00470803/5.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 160.180,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa), wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 692/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Sylwii Kidy” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę jest dostępny są przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także telefonicznie: 226183089

https://sprzedajemy.pl/mieszkanie-63-4-m2-ul-egejska-warszawa-2-1b8e55-nr65515150

https://tablica.com/ogloszenie-mieszkanie-63-4-m2-ul-ege-157690/

https://www.gumtree.pl/a-mieszkania-i-domy-sprzedam-i-kupie/mokotow/mieszkanie-63-4-m2-ul-egejska/10010492631221010501249409

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png