Archiwalne ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki 2022-02-07

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki

Działka 1.060 m, dom 143 m, Blizne Jasińskiego, pow. warszawski zachodni

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.060 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 143 m2 położonej w Blizne Jasińskiego (05-082) przy ul. Kraszewskiego 9, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00060835/7

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 34.375,00 zł (trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa), wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 370/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Juliusza Biernackiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę z dnia 18 maja 2021 roku jest dostępny przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także telefonicznie: 226183089

https://sprzedajemy.pl/dzialka-1-060-m-dom-143-m-blizne-jasinskiego-pow-warszaw-2-1b8e55-nr65548511

https://tablica.com/ogloszenie-dzialka-1060-m-dom-143-m-157934/

https://www.gumtree.pl/a-mieszkania-i-domy-sprzedam-i-kupie/warszawski-zachodni/dzialka-1-060-m-dom-143-m-blizne-jasinskiego-pow-warszawski-zachodni/10010519343081010501249409

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png