Archiwalne ogłoszenia

Grunty rolne, gospodarstwo rolne, 43.263,00 zł, Galomin

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki

Grunty rolne, gospodarstwo rolne, 43.263,00 zł, Galomin

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości:

a) 1/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej gospodarstwem rolnym wraz z gruntem ornym, położonej w miejscowości Galomin (pow. płoński), oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 109, 139 oraz 168 w obrębie 0013-Galomin o łącznej pow. 6,2400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg prowadzi księgę wieczystą nr PL1L/0003760/7;

b) 1/6 w nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Galomin (pow. płoński), oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 105, 135 oraz 164 w obrębie 0013-Galomin o łącznej pow. 3,3700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg prowadzi księgę wieczystą nr PL1L/0007619/2.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy pod  sygn. akt V GUp 343/21.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego; cena wywołania wynosi 43.263,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy 0/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która zostanie nadana po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 343/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Marzanny Krajewskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę z dnia 18 stycznia 2022 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 226183089

https://sprzedajemy.pl/grunty-rolne-gospodarstwo-rolne-43-263-00-zl-galomin-2-1b8e55-nr65597372

https://www.gumtree.pl/a-dzialki/plonsk/grunty-rolne-gospodarstwo-rolne-43-263-00-zl-galomin/10010563363421010501249409

https://tablica.com/ogloszenie-grunty-rolne-gospodarstwo-r-158705/

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png