Archiwalne ogłoszenia

Gospodarstwo, Kazanice, 109.200,00 zł

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki

Gospodarstwo, Kazanice, 109.200,00 zł

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości 1/2 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej gospodarstwem rolnym, w skład którego wchodzi budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 137 m2 oraz kompleks budynków inwentarsko-gospodarczych (budynek garażowy dwustanowiskowy wraz z poddaszem składowym o powierzchni zabudowy 53 m2 i budynek inwentarski o powierzchni zabudowy 943 m2) wraz z częścią gruntu ornego, położonej w miejscowości Kazanice 9, gmina Lubawa, powiat Iławski, oznaczonej jako działka nr 521 z obrębu 0007 Kazanice, o łącznej powierzchni 0,63 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr EL1I/00010333/3 przez Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego - sygn. akt V GUp 59/21.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego; cena wywołania wynosi 109.200,00 zł (sto dziewięć tysięcy dwieście 00/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która zostanie nadana po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 59/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Wioletty Wyżlic” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę z dnia 4 czerwca 2021 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 226183089.

https://sprzedajemy.pl/gospodarstwo-kazanice-109-200-00-zl-2-1b8e55-nr65643485

https://tablica.com/ogloszenie-gospodarstwo-kazanice-109200-00-159089/

https://www.gumtree.pl/a-dzialki/lubawa/gospodarstwo-kazanice-109-200-00-zl/10010599235821010501249409

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png