Archiwalne ogłoszenia

Działki, 41.904 m kw, Chłopków, 3.995.00 zł

Działki, 41.904 m kw, Chłopków, 3.995.00 zł

Działki, 41.904 m2, Chłopków, 3.995.00 zł

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 1/9 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej z działek oznaczonych numerami 464, 465 i 553/2 o łącznej pow. 4,1904 ha. Nieruchomość położona jest we wsi Chłopków, gmina Platerów, obręb 0001 Chłopków, powiat łosicki, województwo mazowieckie. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Księdze Wieczystej Nr SI2S/00010799/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach.

Cena minimalna 3 995.00 zł

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa), wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1782/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Marleny Tytoń” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę dostępny jest przy pomocy poczty.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży, przyjmowane są za pośrednictwem poczty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także telefonicznie: 226183089

https://pokato.pl/ogloszenie/9009703-dzialki-41904-m2-chlopkow-399500-zl

https://tablica.com/ogloszenie-dzialki-41904-m2-chlopkow-399-171922/

https://sprzedajemy.pl/dzialki-41-904-m2-chlopkow-3-995-00-zl-2-1b8e55-nr66655816

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png