Archiwalne ogłoszenia

Ogłaszenie o sprzedaży z wolnej ręki - Siniec, działka rolna, 0,93 ha, 31.000 zł

Siniec, działka rolna, 0,93 ha, 31.000 zł

Siniec, działka rolna, 0,93 ha, 31.000

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości niezabudowanej rolnej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 47/5 o pow. 0,93 ha położonej w miejscowości Siniec, gmina Srokowo dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi KW o nr: OL1K/00040447/6, za cenę nie niższą niż 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych i 00/100), na warunkach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego - sygn. akt OL1O/GUp-s/75/2022.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która zostanie nadana po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt: OL1O/GUp-s/75/2022/25 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA NA ZAKUP nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Jowsy” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego Michała Szczepańskiego może zostać udostępniona przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 226183089

https://sprzedajemy.pl/siniec-dzialka-rolna-0-93-ha-31-000-2-1b8e55-nr66929017

https://tablica.com/ogloszenie-siniec-dzialka-rolna-0-93-ha-31-175238/

https://pokato.pl/ogloszenie/9059217-siniec-dzialka-rolna-093-ha-31000

Załączniki

Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Jowsy. Plik pdf - 68 kB
Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości nieruchomości. Plik pdf - 9,3 MB.
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png