Archiwalne ogłoszenia

Milanówek, działka 629 m, dom 123 m pow. zabudowy, 42.000,00 zł

Milanówek, działka 629 m, dom 123 m pow. zabudowy, 42.000,00 zł

Milanówek, działka 629 m, dom 123 m pow. zabudowy, 42.000,00 zł

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Milanówku przy ulicy Lipowej 15, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 64 o pow. 629,0000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00010880/3. Nieruchomość zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej; budynek jest nieocieplony, nie posiada elewacji.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego - sygn. akt PL1P/GUp-s/1/2022.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego; cena wywołania wynosi 42.000,00 zł (czterdzieści dwa tysiące 00/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która zostanie nadana po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt PL1P/GUp-s/1/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 226183089

https://pokato.pl/ogloszenie/9590929-milanowek-dzialka-629-m-dom-123-m-pow-zabudowy

https://tablica.com/ogloszenie-milanowek-dzialka-629-m-dom-123-m-pow-zabu-181532/

https://sprzedajemy.pl/milanowek-dzialka-629-m-dom-123-m-pow-zabudowy-42-000-00-2-1b8e55-nr67399475

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png