Archiwalne ogłoszenia

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wincentego Rzymowskiego 49, lokal mieszkalny nr 23, stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 37,02 m. kw. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr WA2M/00437579/2.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: brona bębnowa zawieszana, 5 modułów z zębami o długości 14 cm, rok produkcji 2002 - cena wywołania: 291,32 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden 32/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: pług zawieszany 4 skibowy - cena wywołania: 511,88 zł (pięćset jedenaście 88/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: kosiarka dyskowa Kowalski Kuźnia Z001, dwa bębny, szerokość robocza 1,35 m, rok produkcji 2015 - cena wywołania: 1.411,04 zł (tysiąc czterysta jedenaście 04/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: dwuosiowa przyczepa rolnicza do przewozu bel, 8 ton - cena wywołania: 1.207,50 zł (tysiąc dwieście siedem 50/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: opryskiwacz polowy Typ P-143/2, 800 litrów, szerokość 12 metrów, rok produkcji 2004 - cena wywołania: 652,19 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa 19/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: rozsiewacz nawozów Agromet N012, rok produkcji 1983 - cena wywołania: 183,23 zł (sto osiemdziesiąt trzy 23/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: ciągnik rolniczy Ursus C360 bez kabiny z ładowaczem czołowym Agromax AM-30E trzysekcyjnym o udźwigu 650 kg - cena wywołania: 11.991,70 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 70/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: przyczepa do przewozu zwierząt - cena wywołania: 1.032,50 zł (tysiąc trzydzieści dwa 50/100).

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png