Archiwalne ogłoszenia

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości:
1) Przedmiotów do budowy kominów - elementy systemów kominowych;2) Smartfon Samsung Galaxy A50; 3) Projektor NEC NP41;
Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1600 udziałów w spółce Nowoczesne Meble Sp. z o.o. za cenę łączną nie niższą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100).
Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego - sygn. akt V GUp 158/20.

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 1/9 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej z działek oznaczonych numerami 464, 465 i 553/2 o łącznej pow. 4,1904 ha. Nieruchomość położona jest we wsi Chłopków, gmina Platerów, obręb 0001 Chłopków, powiat łosicki, województwo mazowieckie. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Księdze Wieczystej Nr SI2S/00010799/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości:

a) 1/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej gospodarstwem rolnym wraz z gruntem ornym, położonej w miejscowości Galomin
b) 1/6 w nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Galomin (pow. płoński), oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 105, 135 oraz 164 w obrębie 0013-Galomin o łącznej pow. 3,3700 ha

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.060 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 143 m2 położonej w Blizne Jasińskiego (05-082) przy ul. Kraszewskiego 9, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00060835/7.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości 1/2 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej gospodarstwem rolnym, w skład którego wchodzi budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 137 m2 oraz kompleks budynków inwentarsko-gospodarczych (budynek garażowy dwustanowiskowy wraz z poddaszem składowym o powierzchni zabudowy 53 m2 i budynek inwentarski o powierzchni zabudowy 943 m2) wraz z częścią gruntu ornego, położonej w miejscowości Kazanice 9, gmina Lubawa, powiat Iławski.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png