Archiwalne ogłoszenia

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci należności z tytułu umowy pożyczki o wartości nominalnej 9.736,00 zł wobec ADV PPPI S.A. Sp. k (dawniej ADV POR PROPERTY INVESTMENT S.A. Sp.K. KRS 0000492362).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci należności z tytułu umowy pożyczki o wartości nominalnej 1.845.376,02 zł wobec VISTULA POR DEVELOP S.A. S.K.A (KRS 0000374649).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 50 udziałów w spółce AWIA - WENT Sp. z o.o. (KRS 0000036650). Wycena udziałów została sporządzona przez rzeczoznawcę i złożona do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złoty).

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 1576/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 18/2 dla której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. KA1K/00062751/3.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci należności z tytułu umowy pożyczki o wartości nominalnej 1.845.376,02 zł wobec VISTULA POR DEVELOP S.A. S.K.A (KRS 0000374649) 

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1600 udziałów w spółce Nowoczesne Meble Sp. z o.o. za cenę łączną nie niższą niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości 69/2000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako Dz. Ew. nr 1123 o pow. 1.902 m2 oraz 69/2000 w prawie współwłasności znajdującego się na tym gruncie budynku obejmującego 40 boksów garażowych o pow. 1.207,30 m2 stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, tj. nieruchomości opisanych w księdze wieczystej nr ZG1G/00029519/8.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności do lokalu mieszkalnego o pow. 62,40 m2 na parterze budynku wielorodzinnego oraz pomieszczenia przynależnego w postaci piwnicy o pow. 4.40 m2 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1G/0043680/1

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci należności z tytułu umowy pożyczki o wartości nominalnej 9.736,00 zł wobec ADV PPPI S.A. Sp. k (dawniej ADV POR PROPERTY INVESTMENT S.A. Sp.K. KRS 0000492362).

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości: Przedmiotów do budowy kominów - elementy systemów kominowych


Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png