Archiwalne ogłoszenia

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 1576/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 18/2 dla której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. KA1K/00062751/3.

Syndyk zawiadamia o zatwierdzeniu przez Sędziego - komisarza warunków przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej pod adresem Zygmuntowo 36, woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Glinojeck, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1C/00033419/2.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1600 udziałów w spółce Nowoczesne Meble Sp. z o.o. za cenę łączną nie niższą niż 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych i 00/100). Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego - sygn. akt V GUp 158/20.

Syndyk ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Tomaszewo przy ul. Akacjowej o powierzchni użytkowej 62,40 m2, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G/00043680/1 wchodzącej w skład masy upadłości. Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej pow. 62,40 m2 oraz pomieszczenia przynależnego w postaci piwnicy o pow. 4,40 m2.

Syndyk ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż garażu w zespole garaży położonych w miejscowości Tomaszowo przy ul. Akacjowej, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G/00029519/8.

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 129/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 21/128 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 726 i 727 dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/ 00089605/0.

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 1/9 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej z działek oznaczonych numerami 464, 465 i 553/2 o łącznej pow. 4,1904 ha. Nieruchomość położona jest we wsi Chłopków, gmina Platerów, obręb 0001 Chłopków, powiat łosicki, województwo mazowieckie. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Księdze Wieczystej Nr SI2S/00010799/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach. Cena minimalna 3 995.00 zł

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png