Image

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości działki 2.400 mkw, Łukówiec

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości działki 2.400 mkw, Łukówiec

Syndyk sprzeda z wolnej ręki niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 474 i 475 o łącznej pow. użytkowej 2.400 m2, położoną we wsi Łukówiec, gmina Karczew, powiat Otwocki, województwo Mazowieckie, obręb 0007 Łukówiec, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA1O/00079207/1.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Cena minimalna 129.075,00 zł

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa), wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1780/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Daniela Tytoń” oraz sygn. akt XIX GUp 1782/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Marleny Tytoń i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę dla wskazanych powyżej składników masy upadłości - dostępny jest przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży w/w składników masy upadłości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także telefonicznie: 226183089

https://tablica.com/ogloszenie-dzialki-2400-m2-lukowiec-157724/

https://sprzedajemy.pl/dzialki-2-400-m2-lukowiec-129-075-00-zl-2-1b8e55-nr65517822

https://www.gumtree.pl/a-dzialki/otwock/dzialki-2-400-m2-lukowiec-129-075-00-zl/10010494653231010501249409

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png