Image

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości działki 2.400 mkw, Łukówiec

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości działki 2.400 mkw, Łukówiec

Syndyk sprzeda z wolnej ręki niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 474 i 475 o łącznej pow. użytkowej 2.400 m2, położoną we wsi Łukówiec, gmina Karczew, powiat Otwocki, województwo Mazowieckie, obręb 0007 Łukówiec, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA1O/00079207/1.

Ogłoszenie o sprzedaży masy upadłości

Syndyk masy upadłości (sygn. akt V GUp 175/21, Sąd Rejonowy w Elblągu), ogłasza sprzedaż 30 sztuk prosiaków ok. 3-miesięcznych. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1 E, 03-977 Warszawa.

Ogłoszenie o sprzedaży masy upadłości
Ogłoszenie sprzedaż udziałów 42/68 w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rumby oraz ul. Lambady

Ogłoszenie sprzedaż udziałów 42/68 w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rumby oraz ul. Lambady

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Szczepańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Handlowe „RAP” Małgorzata Szczepańska w upadłości w Warszawie ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci udziału 42/68 w prawie własności nieruchomości, pow. 4009 m2 położonej w Warszawie przy ul. Rumby oraz ul. Lambady.

Ogłoszenie o licytacji ruchomości Preqursor sp. z o. o.

„Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Preqursor sp. z o. o. w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GUp 87/21 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości.

Ogłoszenie o licytacji ruchomości Preqursor sp. z o. o
Ogłoszenie o licytacji ruchomości Preqursor sp. z o. o

Ogłoszenie o licytacji ruchomości Preqursor sp. z o. o

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Preqursor sp. z o. o. w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GUp 87/21 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci ruchomości.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png