Specjalizacje Kancelarii Piotrowski

Obsługa nadzorców, zarządców i syndyków

Mając własne doświadczenie w prowadzeniu postepowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych jako nadzorcy, zarządcy i syndycy, możemy pochwalić się konkretnymi sukcesami w zakresie działań prawnych. Tylko tytułem przykładu wskazać można, że windykowaliśmy należności, wykazywaliśmy bezskuteczność hipotek, odzyskiwaliśmy do masy upadłości to co z niej ubyło na skutek czynności bezskutecznych, uzyskiwaliśmy uchylenie zajęć w postępowaniu sanacyjnym, zbywaliśmy nieruchomość w przyspieszonym postępowaniu układowym.

Swoje doświadczenie wykorzystujemy w postępowaniach upadłościowych świadcząc obsługę prawną nadzorców, zarządców i syndyków. Nadzorcom, zarządcom i Syndykom proponujemy merytoryczne wsparcie na każdym etapie postępowania – wykonujemy opinie prawne, zastępujemy w postępowaniach sadowych prowadzonych przez syndyków, a także w czynnościach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Obsługa nadzorców, zarządców i syndyków - nasza oferta

Wiemy jak ważną rolę w każdym postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym stanowi syndyk oraz nadzorca/zarządca. Pełnienie tych funkcji wymaga nie tylko szerokiej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii, lecz także współpracy z kancelarią prawną. Z tego względu Nadzorcom, Zarządcom oraz Syndykom proponujemy:

 • Wsparcie prawne dla tymczasowych nadzorców sądowych i zarządców przymusowych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • Bieżącą obsługę prawną i doradztwo na każdym etapie postępowania,
 • Opiniowanie zagadnień pojawiających się w trakcie trwania postepowania,
 • Kontakt z dłużnikiem i wierzycielami,
 • Pomoc w zabezpieczeniu majątku dłużnika,
 • Udział i asystę w czynnościach,
 • Sporządzanie planu likwidacyjnego i spisu inwentarza, należności, nieobjętych składników masy upadłości,
 • Przygotowywanie sprawozdań rachunkowych i z czynności organu,
 • Sporządzanie listy wierzytelności oraz obsługę postępowań sprzeciwowych i spisów wierzytelności, które występują w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
 • Przygotowywanie wniosków, pism procesowych i innych dokumentów,
 • Obsługę prawną windykacji wierzytelności masy upadłości,
 • Reprezentowanie Syndyka w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych związanych z prowadzonym postępowaniem upadłościowym, a także zastępstwo procesowe podczas posiedzeń sądowych w postępowaniu sprzeciwowym, upadłościowym, układowym lub sanacyjnym,
 • Obrona przed wnioskami o odwołanie ze sprawowanej funkcji oraz wnioskami o użyciu innych kroków dyscyplinarnych,
 • Przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady wierzycieli.

W skład naszej oferty wchodzi również:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • pełna obsługa kadrowa;
 • obsługa płac;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • doradztwo podatkowe.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png