Specjalizacje Kancelarii Piotrowski

Przygotowana likwidacja pre pack

Przygotowana likwidacja, czyli pre pack to ogłoszenie upadłości, przy jednoczesnym zachowaniu firmy przez osobę zadłużoną. Wśród podstawowych korzyści takiego rozwiązania należy wymienić nie tylko znaczne przyspieszenie procedury upadłościowej, ale również likwidację kontrolowaną. Pre pack pozwala nabyć składniki majątku na korzystnych warunkach sprzedaży egzekucyjnej, czyli bez długów, a często również zachować przedsiębiorstwo w całości.

Dłużnik samodzielnie poszukuje inwestorów, z którymi ustala dokładnie warunki transakcji. Porozumienie między podmiotami umożliwia późniejsze złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika z dołączoną ofertą inwestora o nabyciu części bądź całości firmy. W naszej ocenie, sprzedaż kontrolowana jest również narzędziem restrukturyzacji.

Czym zajmuje się nasza kancelaria?

Będąc ekspertami z zakresu upadłości:

 • pomagamy ustalić czy pre pack w sprawie jest dobrym rozwiązaniem
 • analizujemy stan prawny, faktyczny, sporządzamy audyty i opinie prawne
 • sporządzamy dokumentację niezbędną do złożenia w sądzie upadłościowym
 • projektujemy strukturę transakcji pre pack
 • przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości z wnioskiem o pre pack
 • pomagamy przy wyborze rzeczoznawcy oraz notariusza, a także weryfikujemy przygotowane przez nich dokumenty
 • reprezentujemy przed sądem, a także w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym lub zarządcą przymusowym
 • przygotowujemy wszelkie pisma, wnioski, zażalenia i stanowiska procesowe
 • reprezentujemy przed syndykiem dłużnika, nabywcę a także wierzycieli w zakresie dochodzenia przysługujących im wierzytelności
 • doradzamy wierzycielom i inwestorom, przygotowujemy dokumenty i wnioski do sądu, reprezentujemy ich w toku postępowania upadłościowego
 • udzielamy wsparcia prawnego nie tylko w trakcie postępowania upadłościowego, lecz także w czasie pomiędzy uwierzytelnieniem warunków sprzedaży przez sąd a zawarciem umowy sprzedaży.
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png