Specjalizacje Kancelarii Piotrowski

PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA PRE PACK

Przygotowana likwidacja to nie tylko znaczne przyspieszenie procedury upadłościowej, ale również likwidacja kontrolowana. Pre pack pozwala nabyć składniki majątku na korzystnych warunkach sprzedaży egzekucyjnej czyli bez długów, a często również zachować przedsiębiorstwo w całości. W naszej ocenie, sprzedaż kontrolowana jest również narzędziem restrukturyzacji.

Będąc ekspertami z zakresu upadłości:
• pomagamy ustalić czy pre pack w sprawie jest dobrym rozwiązaniem
• analizujemy stan prawny, faktyczny, sporządzamy audyty i opinie prawne
• projektujemy strukturę transakcji pre pack
• przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości z wnioskiem o pre pack
• pomagamy przy wyborze rzeczoznawcy oraz notariusza, a także weryfikujemy przygotowane przez nich dokumenty
• reprezentujemy przed sądem, a także w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym lub zarządcą przymusowym
• przygotowujemy wszelkie pisma, wnioski, zażalenia i stanowiska procesowe
• reprezentujemy przed syndykiem dłużnika, nabywcę a także wierzycieli w zakresie dochodzenia przysługujących im wierzytelności
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png