Restrukturyzacja gospodarstw rolnych

 Restrukturyzacja gospodarstw rolnych

Restrukturyzacja to działania mające na celu poprawę sytuacji gospodarstwa rolnego oraz uniknięcie likwidacji działalności poprzez rozłożenie na raty zobowiązań względem wierzycieli, zawieszenie spłaty należności bądź częściową redukcję wierzytelności. Przy czym będą to wszelkiego rodzaju zobowiązania pieniężne powstałe w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (kredyty, pożyczki, należności względem kontrahentów). Proces oddłużania odbywa się w ramach jednego z postępowań restrukturyzacyjnych i jest regulowany przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne.

Fachowa pomoc w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych jest niezwykle ważna i może pomóc w efektywnym przejściu przez proces restrukturyzacji. W tym celu warto skorzystać z usług sprawdzonej kancelarii. Nasi doradcy restrukturyzacyjni zaproponują szereg rozwiązań, które pomogą Państwu w poprawie sytuacji finansowej firmy. 

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych - pomoc kancelarii

Współpraca z naszą kancelarią to wsparcie dla właścicieli gospodarstw, szansa na poprawę sytuacji finansowej i efektywności produkcji. Zajmujemy się między innymi:

 • Opracowaniem planów restrukturyzacyjnych, które uwzględniają m.in.: zmianę profilu produkcji, redukcję kosztów, modernizację infrastruktury, plan spłaty zadłużenia.
 • Negocjowaniem z wierzycielami, w tym: negocjowaniem warunków i harmonogramu spłaty należności czy uzyskaniem preferencyjnych kredytów i dotacji.
 • Doradzaniem w zakresie uzyskania pozwoleń i licencji. 
 • Doradzaniem w zakresie zmiany struktury własnościowej gospodarstwa rolnego, uwzględniając przy tym: podział własności, fuzje, ewentualną sprzedaż części gospodarstwa.

Ponadto, pomagamy i doradzamy naszym klientom na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy przed sądami i organami administracji, przygotowujemy stosowne pisma i sporządzamy potrzebną dokumentację.

Plany restrukturyzacyjne - rodzaje

Opracowujemy następujące plany restrukturyzacyjne:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu - procedura polegająca na zawarciu ugody z wierzycielami, bez ingerencji sądu. Funkcję nadzorcy układu pełni doradca restrukturyzacyjny, który wraz z dłużnikiem przygotowuje i przedstawia propozycje warunków układu.
 • Przyspieszone postępowanie układowe - celem postępowania jest zawarcie układu z wierzycielami, które wymaga przygotowania i zatwierdzenia spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.
 • Postępowanie układowe - aby wszcząć postępowanie, należy sporządzić spis wierzytelności, przy czym suma wierzytelności spornych musi przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Sąd ustanawia nadzorcę sądowego, który zabezpiecza majątek dłużnika.
 • Postępowanie sanacyjne - może zostać zainicjowane zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela osobistego. Jeszcze przed wszczęciem postępowania sąd może zabezpieczyć majątek osoby zadłużonej poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego zarządcy.

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych - dla kogo?

Kto może skorzystać z pomocy oferowanej przez instytucje państwowe? Zarówno mikro, małe, jak i średnie gospodarstwa rolne. W przypadku dużej działalności, rolnik jest zobowiązany najpierw do zgłoszenia do Komisji Europejskiej pomocy indywidualnej.

Kolejnym warunkiem uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności rolniczej przez minimum 3 lata oraz przedstawienie planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, który uprzednio został zaakceptowany przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Kredyty na restrukturyzację zadłużenia osób prowadzących własną działalność rolniczą są udzielane wyłącznie przez banki, które podpisały umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych - korzyści

Proces restrukturyzacji niesie ze sobą wiele korzyści. Wśród nich na pewno należy wymienić:

 • oddłużenie gospodarstwa rolnego, co pozwala uniknąć dalszych problemów finansowych i zwiększa jego szanse na przetrwanie na rynku,
 • poprawę płynności finansowej, co umożliwia inwestowanie w rozwój produkcji oraz modernizację infrastruktury,
 • poprawę relacji z wierzycielami, co umożliwia negocjacje korzystniejszych warunków spłaty zobowiązań,
 • optymalizację działań i zmniejszenie ryzyka biznesowego.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png