Specjalizacje Kancelarii Piotrowski

Nieruchomości i budownictwo

Nieruchomości

Sprawy gruntów i budynków dotyczą każdego – kupujemy, sprzedajemy, dziedziczymy, dzielimy, dzierżawimy, wynajmujemy, odzyskujemy, toczymy spory o własność czy spory graniczne. Sprawy związane z nieruchomościami są często dużej wartości.
Nasze usługi w zakresie prawa nieruchomości obejmują doradztwo prawne, sporządzanie projektów umów oraz udział w negocjacjach przy ich zawieraniu, reprezentację w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach administracyjnych, zarówno przed organami administracji państwowej i samorządowej jaki i sądami administracyjnymi.

Świadczymy wysokiej jakości kompleksową obsługę prawną transakcji (m.in. nabycia, sprzedaży, najmu) we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, w tym na rynku nieruchomości biurowych, handlowych, hotelowych, przemysłowych, logistyczno-magazynowych, mieszkaniowych, jak również rolnych.
Uczestnikom rynku nieruchomości oferujemy w szczególności:
• obsługę prawną transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości,
• badanie stanu prawnego nieruchomości i spółek celowych,
• planowanie struktur prawnych transakcji i inwestycji, w tym ich finansowania,
• obsługę prawną transakcji najmu nieruchomości biurowych, handlowych, przemysłowych, hotelowych i rozrywkowych,
• pomoc prawną w sprawach zniesienia współwłasności, przewłaszczenia na zabezpieczenie, podziału majątku lub spadku, służebności, hipotek, ksiąg wieczystych, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, rozgraniczenia, rozliczenia nakładów, wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
• obsługę prawną we wszystkich zakresach dotyczących zarządzania nieruchomościami,
• reprezentację w sporach sądowych dotyczących nieruchomości.

 

Budownictwo

Proces budowlany rozpoczyna się od uzyskania dokumentacji oraz zawarcia wielu umów, których treść zawsze wpływa na przebieg i rozliczenie budowy. Na etapie wykonania inwestycji, każdy uczestnik procesu budowlanego, musi wykonać swoje obowiązki umowne i ustawowe. Zakończenie inwestycji wiąże się z obiorami, kolejną dokumentacją, rozliczeniem umów i niestety często z roszczeniami.
Znamy doskonale specyfikę branży oraz posiadamy doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji wszystkich typów, również realizowanych w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz Warunki Kontraktowe FIDIC. Przez kilka lat obsługiwaliśmy największe inwestycje prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad po stronie inwestora. Obecnie świadczymy pomoc prawną inwestorom, generalnym wykonawcom, podwykonawcom i dostawcom zarówno w zakresie inwestycji osób prywatnych jak przedsiębiorców z sektora budowlanego.
Dbamy o zabezpieczenie procesu inwestycyjnego.

W procesie inwestycyjnym zazwyczaj kliencie powierzają nam:
• sporządzania umów o roboty budowlane, generalne wykonawstwo i podwykonawstwo,
• sporządzanie oraz opiniowanie umów deweloperskich,
• opiniowanie sporów powstałych na tle realizacji inwestycji budowlanej,
• bieżące wspieranie inwestycji, a w tym uczestnictwo w radach budowy,
• prowadzenie postępowań sądowych pomiędzy uczestnikami inwestycji,
• uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ich wydawania,
• opiniowanie i regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
• zastępstwo prawne w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczenie.
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png