Specjalizacje Kancelarii Piotrowski

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe to procedura mająca na celu dochodzenie roszczeń wierzycieli od dłużników, których majątek nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich finansowych zobowiązań. Upadłość ogłasza się wobec przedsiębiorcy (dłużnika), który:

 • zaprzestał spłacania świadczeń na rzecz wierzycieli,
 • nie ma zdolności płatniczej bądź szansy na zwiększenie swojego majątku,
 • nie jest w stanie ze swojego majątku zaspokoić wierzycieli (nadwyżka zobowiązań bieżących nad bieżącymi aktywami).

Aby ogłosić upadłość należy najpierw stwierdzić, że:

 • majątek dłużnika pokryje koszty postępowania upadłościowego,
 • zaleganie ze spłatą świadczeń jest konsekwencją trwałej utraty zdolności płatniczej, nie chwilowych problemów finansowych.

Jesteśmy specjalistami z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach wszystkich postępowań. Zajmujemy się analizą stanu majątkowego i niewypłacalności oraz ustalamy wierzycieli. Pomagamy bronić się przed upadłością ale też gdy taka jest decyzja to wspieramy proces ogłoszenia upadłości. Pomagamy dochodzić należności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także udzielamy pomocy prawnej nadzorcom i zarządcom sądowym oraz syndykom.

Szeroka wiedza i doświadczenie praktyczne wynika z faktu, że nie tylko jesteśmy pełnomocnikami osób biorących udział w postępowaniach, ale także sami pełniliśmy funkcję nadzorców, zarządców, syndyków – w 2020 roku zajęliśmy trzecie miejsce w zestawieniu syndyków, którym sądy przydzieliły najwięcej upadłości konsumenckich, co świadczy o zaufaniu sądów oraz wysokiej ocenie naszych kompetencji.


Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla konsumentów i przedsiębiorców.

W zakresie podstawowej pomocy prawnej:

 • przygotowujemy wnioski o upadłość konsumencką,
 • pomagamy wybrać odpowiedni rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego i przygotowujemy kompletny wniosek o jego otwarcie, a także strategię jego prowadzenia,
 • pomagamy w ustaleniu warunków prawnych zadłużenia zarówno przed ogłoszeniem, jak i po ogłoszeniu upadłości,
 • przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców,
  • przygotowujemy plany restrukturyzacyjne, propozycje układowe i wszelkie inne dokumenty w toku postępowania,
 • zabezpieczamy interesy stron,
 • badamy stan niewypłacalności,
 • oceniamy zawarte umowy pod kątem wynikających z nich skutków dla klienta,
 • reprezentujemy w sądzie w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
  • reprezentujemy dłużników i wierzycieli w relacjach i negocjacjach z nadzorcami, zarządcami i syndykami,
 • wspieramy wspólników, członków zarządu i rad nadzorczych w zakresie ich odpowiedzialności, a także bronimy ich przed sądem,
 • przygotowujemy opinie prawne z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png