Specjalizacje Kancelarii Piotrowski

Spory sądowe

W wyniku sprzeczności interesów lub niemożliwości dojścia do porozumienia w określonej sprawie, może dojść do sporu pomiędzy dwoma osobami. Spory sądowe dotyczą najczęściej zapłaty należności, wynagrodzenia, odszkodowania, stwierdzenia nieważności czy zachowku. 

Rozwiązywanie sporów to kwintesencja pracy prawnika. Umiejętność prezentowania argumentacji  w sądzie oraz tworzenia przekonujących i zrozumiałych pism procesowych to od wieków najważniejsze cechy dobrego radcy prawnego i adwokata. Z tą myślą staramy się w jak najlepszy sposób bronić interesów naszych klientów w sądach powszechnych, arbitrażowych, administracyjnych oraz – z wielką dumą - w Sądzie Najwyższym.

Oczywiście zawsze w pierwszej kolejności dążymy do polubownego rozstrzygnięcia każdego problemu. Do tego zachęcamy również swoich klientów. Negocjujemy z ich adwersarzami, przekonujemy, próbujemy mediować. Praktyka pokazuje jednak, że osiągnięcie celu bez zwrócenia się o pomoc do sądu nie zawsze jest możliwe. Jesteśmy tego świadomi, dlatego już na wstępie współpracy przygotowujemy siebie oraz klienta do ewentualnego procesu. Zbieramy dowody, skrupulatnie analizujemy stan faktyczny i budujemy argumentację wiedząc, że od wyniku sprawy zależy finansowa czy życiowa przyszłość naszych mocodawców.

Dlaczego warto zdecydować się na usługi naszej kancelarii?

W rozwiązywaniu sporów naszych klientów bierze udział 3 radców prawnych. Zbieraniem informacji, zabezpieczaniem dowodów czy kontaktem z sądami zajmuję kolejnych 4 doświadczonych pracowników. Każdy z nas wie, że najważniejszy jest profesjonalizm, rzetelność i przejrzystość działań. Dlatego w swojej pracy:

 • kierujemy się wiedzą nabytą w praktyce i zdobywaną na bieżąco
 • korzystamy z własnego doświadczenia i możliwości współpracy wewnątrz zespołu
 • dotrzymujemy terminów i robimy wszystko, aby wyeliminować nawet najmniejsze błędy tamujące korzystne zakończenie sporu
 • informujemy klientów o postępach sprawy
 • nie ukrywamy przed klientami, że nawet najprostsza sprawa zawsze obarczona jest pewnym ryzykiem porażki (niezależnym od podjętych starań)

Posiadamy niezbędne doświadczenie z zakresu różnych dziedzin prawa, dzięki czemu jesteśmy w stanie reprezentować naszych klientów w sprawach dotyczących m.in. ochrony wierzycieli, dóbr osobistych, wypadków czy ubezpieczeń społecznych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, z zaangażowaniem i profesjonalizmem, dążąc do korzystnego dla klienta rozwiązania. Wiemy bowiem, że przemyślana i dobrze zaplanowana strategia procesowa jest podstawą sukcesu.

W pierwszej kolejności staramy się uzyskać porozumienie między stronami sporu, jeśli jednak zawarcie ugody nie jest możliwe, reprezentujemy klienta przed sądem. Prowadzimy rozmowy ugodowe, przesłuchujemy świadków oraz bierzemy udział w mediacjach.

Ponadto gromadzimy dokumentację potrzebną do uzyskania ugody bądź prowadzenia sprawy. Przygotowujemy także przedsądowe wezwania do zapłaty, zawezwanie do próby ugodowej, a także różnego rodzaju pozwy i pisma procesowe.


Zakres naszych usług

Do tej pory z sukcesami reprezentowaliśmy klientów – między innymi - w sprawach dotyczących:

 • wypadków, błędów medycznych oraz innych czynów niedozwolonych (uzyskiwaliśmy odszkodowania przekraczające milion złotych)
 • ubezpieczeń
 • ochrony dóbr osobistych (w tym osób publicznych i partii politycznych)
 • nienależytego wykonywania umów
 • ochrony wierzycieli (skargi pauliańskie, bezskuteczność czynności prawnych, nieważność umów)
 • odpowiedzialności członków zarządu
 • ubezpieczeń społecznych
 • zamówień publicznych
 • dotacji z budżetu państwa
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png