Specjalizacje Kancelarii Piotrowski

Windykacja długów

Jedna z naczelnych zasad prawa cywilnego mówi o obowiązku dotrzymywania umów. Niestety nie zawsze jest ona realizowana. Problemy dotyczą przeważnie braku zapłaty za wykonane zlecenie czy sprzedany towar, czego skutkiem może być utrata płynności finansowej przedsiębiorcy. Dlatego skuteczna windykacja długów może być dla klienta jedyną szansą na przetrwanie.

Jesteśmy tego świadomi, dlatego pomagamy klientom w dochodzeniu należności pieniężnych od nierzetelnych kontrahentów. Reprezentujemy przedsiębiorców oraz osoby prywatne na wszystkich etapach windykacji. W pierwszej kolejności zawsze próbujemy rozwiązać sprawę w sposób polubowny, informując klienta oraz jego przeciwnika o finansowych skutkach prowadzenia sporu. Jeśli to nie pomoże, kierujemy sprawę do sądu i – ostatecznie – do komornika.

Z doświadczenia wiemy również, że dłużnicy często ukrywają majątek przed windykacją. Bierzemy to pod uwagę, dlatego zawsze staramy się działać jak najszybciej. Jeśli to konieczne, podejmujemy próby odzyskania dostępu do majątku dłużnika korzystając z przepisów o bezskuteczności czynności prawnych. W tego typu sprawach osiągaliśmy sukcesy nie tylko przed sądami powszechnymi, ale również przed Sądem Najwyższym. W jednej ze spraw upadłościowych uniemożliwiliśmy ucieczkę z majątkiem wartym niemal 100 000 000 zł.

Klient w tym obszarze może nam zlecić:

  • sporządzenie wstępnego pisma z zaproszeniem do rozmów ugodowych i przeprowadzenie negocjacji
  • sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty
  • złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji albo postępowania pojednawczego
  • skierowanie sprawy na drogę sądową i reprezentację w procesie
  • wsparcie w toku egzekucji komorniczej
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i reprezentowanie wierzyciela w toku postępowania upadłościowego
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png