Image

Stanisław Gurgul

Ekspert

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku. Pełnił obowiązki sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego orzekając między innymi w sprawach z obszaru prawa cywilnego, prawa pracy oraz praca handlowego i upadłościowego.

W latach 1970-2008 był wielokrotnie delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pełnił obowiązki głównego specjalisty, wizytatora oraz naczelnika wydziału. W 2008 roku zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości został powołany w skład członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Związany z Ogólnopolską Federacją doradców restrukturyzacyjnych i Syndyków od początku istnienia jako wykładowca oraz autor materiałów szkoleniowych oraz licznych  opracowań i ekspertyz. Jest ekspertem  INSO -  Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda zajmującej się interdyscyplinarnymi badaniami nad prawem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym.

Jest specjalistą z zakresu prawa upadłościowego i układowego. Wybitny znawca przedmiotu, doświadczony praktyk; autor m.in.: „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz” (wyd. 9, 2013), „Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz” (2012) oraz licznych artykułów opublikowanych m.in. w „Monitorze Prawniczym” i „Monitorze Prawa Handlowego”. Autor Dużego Komentarza Becka „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz z Aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców” aktualizowanego co roku.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png